Turku Science Park Oy:n viime vuosien hankkeita

Käynnissä olevat löydät Hankkeet-sivulta.


3C-klusteri – Circular Materials and Solutions for Construction Industry

4Smart Growth – Smart Clusters for Smart Growth through Joint Business Intelligence

Akke – Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla

ASIA CLEAN

BalticSatApps – Speeding up Copernicus innovation for the BSR environment and security

BiC – Biomarker Commercialization

BIC BRIDGE – Biomarker commercialization IVD applicable biomarker research and innovation implementation development guide

BIOPEN

CB HealthAccess – Access to Distant Markets in Health and Wellness 

CB Springboard

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa

Aika)

Digihealth Nordic Acceleration (DNA)

Elämyksiä maaseudulta

European Maritime Hotspots

FINKAMIE2021GEN.ERA

GEN.ERA: diGital gENomic Alliance to Explore new maRket for Acceleration

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY (6Aika)

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

IRIS – Improved Results in Innovation Support

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemeistä

Kasvun ekosysteemit 2 (6Aika)

Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä (6Aika)

KERPUR – Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (React EAKR)

Kestävää nostetta matkailuun: Etelä-Suomi

KIEPPI, Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (6Aika)

Life Science -kiihdyttämö 

LicenseUp – Liiketoimintaa aineettomista oikeuksista 

Matkailun digihanke – Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut

Meriosaamisen kehittäminen – osaamistehdas

MitViDi – Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin

Northbound Startups – NBS

Opastamisen ekosysteemi (6Aika) 

Scandria®2Act – Sustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic Corridor 

SME2GO – Central Baltic Region Smart City Solutions for Global Cities 

Talent Hub Turku

Talent Turku 2021-2022

Talent Turku 2022-2023

Termeri – Terveysturvallinen meriklusteri

Terva – Terveysalan välittäjäalusta

UNICOM (Uniting Companies and International University Talents)

Varsinais-Suomen matkailun digitaalisen ekosysteemin kehittäminen

Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanke

Vihreät matkaketjut

V-S Tekoälyverkosto