Matkailun digihanke – Matkailun digitaaliset ja fyysiset palveluketjut

Toteutusaika: 15.5.2018 – 30.4.2019
Hankepartnerit:
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus
Sisältö: Tavoitteena on edistää varsinaissuomalaisten matkailutuotteiden ja -palveluiden markkinointia ja myyntiä digitaalisesti kansainvälisille asiakkaille. Hankkeessa edistetään matkailuyritysten liikevaihdon kasvua luomalla uusia kumppanuuksia ja palveluketjuja. Matkailuyritysten digitaalisia valmiuksia ja osaamista parannetaan uudenlaisten jakelu-, varaus- ja myyntikanavaratkaisujen käyttöönotossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki alueen yritykset, jotka tavoittelevat kansainvälisiä yksittäismatkailijoita.
TScP Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa koko hankkeen toteutuksesta.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssäIra Lahovuo