Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Turku Science Park Oy:ssä

Rekisteröidyn oikeudet

Jos olet Turku Science Park Oy:n tietosuojaselosteiden kuvaamissa henkilötietoja sisältävissä rekistereissä Sinulla on oikeus:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Turku Science Park Oy henkilötietojasi ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Turku Science Park Oy oikaisee sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi, mikäli lainsäädännössä asetetut edellytykset täyttyvät, eikä Turku Science Park Oy:llä ole lakisääteistä velvollisuutta tai muuta perustetta säilyttää tietoja..

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus erikseen säädetyissä tilanteissa vaatia, että Turku Science Park Oy rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Turku Science Park Oy:lle toimittamasi tiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

6. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

7. Valitusoikeus

Jos katsot että henkilötietojen käsittely rikkoo voimassaolevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö

Voit lähettää henkilötietoihisi liittyvän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@turkubusinessregion.com.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittelyn periaatteet Turku Science Park Oy:ssä. Sovellamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) annettuja ohjeistuksia.

Turku Science Park Oy:n asiakastietojen tietosuojaseloste

Turku Science Park Oy:n rekrytoinnin tietosuojaseloste

Turku Science Park Oy:n ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Evästekäytännöt