Tietosuoja

 
Ohjelmointia tietokoneella

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Business Turku Oy:ssä (16.2.2024 asti Turku Science Park Oy)

Rekisteröidyn oikeudet

Jos olet Business Turku Oy:n tietosuojaselosteiden kuvaamissa henkilötietoja sisältävissä rekistereissä Sinulla on oikeus:

1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö Business Turku Oy henkilötietojasi ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy tietoihin sekä tietoa henkilötietojen käsittelystä.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että Business Turku Oy oikaisee sinua koskevat epätarkat tai virheelliset tiedot.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi, mikäli lainsäädännössä asetetut edellytykset täyttyvät, eikä Business Turku Oy:llä ole lakisääteistä velvollisuutta tai muuta perustetta säilyttää tietoja..

4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus erikseen säädetyissä tilanteissa vaatia, että Business Turku Oy rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä.

5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada Business Turku Oy:lle toimittamasi tiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.

6. Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

7. Valitusoikeus

Jos katsot että henkilötietojen käsittely rikkoo voimassaolevaa lainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö

Voit lähettää henkilötietoihisi liittyvän pyynnön sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@businessturku.fi.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittelyn periaatteet Business Turku Oy:ssä. Sovellamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksessa (GDPR) annettuja ohjeistuksia.

Business Turku Oy:n asiakastietojen tietosuojaseloste

Business Turku Oy:n rekrytoinnin tietosuojaseloste

Business Turku Oy:n ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Evästekäytännöt