Business Turku Oy:n (16.2.2024 asti Turku Science Park Oy) asiakastietojen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Business Turku Oy Ab
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

2. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@businessturku.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Business Turku Oy:n asiakas- ja yhteistyösuhteiden hoitaminen, projekti- ja hanketoiminta, palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, tapahtumien järjestäminen sekä palveluista ja tapahtumista viestiminen ja markkinointi.

4. Rekisteröityjen ryhmät ja käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme seuraavien ryhmien henkilötietoja:

Käsiteltävät tiedot riippuvat siitä, mihin ryhmään kuulut ja esimerkiksi siitä, mitä tietoja olet palveluiden yhteydessä antanut.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Business Turku Oy:n oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen ja markkinointi sekä itse että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tapahtumien valokuvauksesta tai videoinnista ilmoitetaan etukäteen ja kuvia ja videoita käytetään vain Business Turku Oy:n ja projekti- ja hankekumppaneiden markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen lähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään, Business Turku Oy:n yhteistyökumppaneilta sekä palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietojen lähteenä ovat www-sivut ja muut julkiset tietolähteet.

7. Henkilötietojen luovutus ja siirto

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Business Turku Oy:n palveluntarjoajille, yhteistyökumppaneille, kuten tapahtumien yhteisjärjestäjille. Projektien ja hankkeiden osalta tietoja voidaan luovuttaa kumppaneille ja koordinaattoreille sekä rahoittajille.

Yrityspalveluiden asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa henkilöiden suostumuksella TE-toimistolle, Finnveralle ja muille rahoituslaitoksille.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä  EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa myös EU:n ulkopuolella sijaitseville yhteistyökumppaneille.

8. Tietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta. Projekteihin ja hankkeisiin liittyviä tietoja säilytetään projekti- ja hankekohtaisten arkistointiaikojen mukaan.

9. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity profilointia tai automaattista päätöksentekoa.