Tavoita oikeat yhteistyökumppanit.

Kaipaatko kontakteja liiketoiminnan kehittämiseen, vauhdittamiseen tai laajentamiseen? Yhdistämme sinut mielellämme oikeisiin henkilöihin ja verkostoihin.

 
An image of a person giving a speech

Business Turku tuo jytyä verkostoitumiseen. Luomme yrityksille kasvun mahdollisuuksia järjestämällä verkostoitumistilaisuuksia ja henkilökohtaisia tapaamisia, sekä ylläpitämällä alueellisia toimialaverkostoja.

Tavoitat kauttamme helposti alueen korkeakoulut sekä seuraavat kansainväliset yhteistyökumppanisi. 

On monta keinoa uusien kontaktien ja yhteistyökumppaneiden kerryttämiseen. Autamme yrityksiä tavoittamaan uusia yhteistyökumppaneita ja tärkeitä verkostoja eri tilanteissa toimimalla paikallisena, kansallisena ja kansainvälisenä yhteentuojana.

Kaikki palvelumme ja tarjoamamme ohjelmat ovat maksuttomia.

Näin se voisi mennä:

Löydä seudultasi muita saman alan yrityksiä ja edistä liiketoimintaasi yhteistyökumppaneiden avulla.

Paikallisen yrityksen liiketoiminnan laajentuminen vaatii yhteistyökumppaneita ja toimintaympäristön kehittymistä.

Yrityksessä tunnistetaan tarve yhteistyölle ja verkostoitumiselle, mutta vielä ei tiedetä miten alueella toimivat potentiaaliset yhteistyökumppanit käytännössä tavoitetaan.  

Yrityksen edustaja tutustuu alueella toimiviin verkostoihin, joita me Business Turussa ylläpidämme tai koordinoimme. Hän jättää yhteydenottopyynnön verkostosta vastaavalle businessturkulaiselle.

Pian hän saa lisätietoa verkoston toiminnasta, yrityksistä ja mahdollisista kokoontumisajoista. 

Business Turku johtaa ja koordinoi verkoston toimintaa sekä tiedottaa tärkeimmistä toimintaympäristön kehitysaskelista, jotta liiketoiminnan kasvulle olisi mahdollisimman ravinteikas kasvun maaperä. 

Näin se voisi mennä:

Kehitä ja innovoi omaa liiketoimintaasi tai tuotettasi yhdessä korkeakoulun kanssa TKI-setelillä*.

Yrityksessä tunnistetaan tarve kehittää omaa palvelua, tuotetta, tai liiketoimintaa.

Yrityksen edustaja kuulee, että kehittämistä ja innovointia voi toteuttaa Turun seudun korkeakoulujen kanssa yhteistyössä. Yhteistyöhön on mahdollista saada rahallista tukea TKI-setelin muodossa jopa 10 000 €.

Hän ottaa yhteyttä Business Turun TKI-neuvojaan kysyäkseen lisää.   

Keskustelujen edetessä businessturkulainen ehdottaa yritykselle sopivaa yhteistyökumppania ja järjestää tapaamisen. Kehitystyö oppilaitoksen kanssa voi alkaa, kun rahoitus myönnetään. 

Yritys pääsee vapaasti hyödyntämään valmistunutta työtä tai ideaa. 

*Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioseteli

Näin se voisi mennä:

Tutustu kiinnostavaan markkina-alueeseen maailmalla WTC- ja EEN-verkostojen antaman tiedon avulla.

Paikallinen yritys on kiinnostunut tutustumaan kansainvälisiin markkinoihin.

Yrityksen edustaja selaa Business Turun tapahtumakalenteria ja ilmoittautuu mukaan WTC & EEN -iltapäivään, joissa tarjotaan säännöllisesti katsauksia eri markkina-alueisiin. 

Ilmoittautumisvahvistus tipahtaa sähköpostiin muutamassa minuutissa. 

Läsnäolotilaisuuteen on mukava tulla, sillä siellä tapaa alueen muita yrityksiä, ja pääsee vaihtamaan ajatuksia ja verkostoitumaan ohjelman ohessa. 

Tapahtuman puhujat on valittu huolella, ja tilaisuudesta saa kattavan kuvan markkinasta, liiketoimintaympäristöstä ja liiketoiminnan aloittamisesta.

Lisäksi kotiin tuomisina on asiantuntijoiden yhteystiedot myöhempää konsultointia tai tapaamista varten. 

*World Trade Center, Enterprise Europe Network

Näin se voisi mennä:

Verkostoidu kansainvälisesti osallistumalla ohjelmaan.

Yrityksen edustaja huomaa Business Turun verkkosivuilla kiinnostavan maksuttoman kansainvälistymistä tukevan ohjelman, johon voi hakea mukaan. 

Yritys hyväksytään ohjelmaan. Edustaja saa pian lisätietoa ohjelmasta, sen etenemisestä ja tuomista mahdollisuuksista. 

Ohjelman aikana yritykset tutustuvat kaltaisiinsa kansainvälisiin yrityksiin, joilla on samanlaiset pyrkimykset kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen suhteen.

Ohjelman avulla yritykset verkostoituvat, saavat toisistaan vertaistukea, ja voivat löytää toisistaan kauas kantavia yhteistyömahdollisuuksia. 

Näin se voisi mennä:

Tavoita kansainvälisen suuryrityksen edustaja osallistumalla kasvuohjelmaan.

Paikallisen tuotetta tai palvelua tarjoavan yrityksen edustaja tutustuu käynnissä oleviin kasvuohjelmiin ja päättää hakea mukaan.

Yritys hyväksytään ohjelmaan. Edustaja saa tarkempaa tietoa ohjelman sisällöstä, tulevista tapaamisista sekä muista osallistujista. 

Yhteistyökumppanimme yhdistää mukaan hakeneen yrityksen suuryritykseen, joka etsii tietynlaista palvelua tai tuotetta, tai haluaa löytää kumppanin uudenlaisen ratkaisun kehittämiseen. 

Ohjelman aikana järjestetään maksuton Matchmaking-tapaaminen, jossa paikallinen yritys ja suuryritys pääsevät tutustumaan toisiinsa kasvokkain ja voivat sopia jatkotapaamisesta. 

Näin se voisi mennä:

Vauhdita yrityksen kansainvälistymistä löytämällä tietoa ja yhteistyökumppaneita.

Paikallisen yrityksen toimintaa halutaan kansainvälistää. Yrityksen edustaja tutustuu Business Turun kansainvälistymispalveluissa EEN-verkostoon.

EEN-verkosto toimii yli 50 maassa. Sen avulla on mahdollista saada apua tiettyihin tarpeisiin, kuten esimerkiksi rahoitukseen ja yrityskumppanin hakuun. 

Yrityksen edustaja jättää yhteydenottopyynnön Business Turun EEN-asiantuntijoille

Yrityksen tilanne ja tarpeet käydään läpi tarkemmin, jotta tiedetään mitkä ovat valmiudet ja resurssit kansainvälistymiseen. Samalla selvitetään etsitäänkö yritykselle esimerkiksi jälleenmyyjiä ja alihankkijoita. 

Tarpeiden ja tavoitteiden ymmärtämisen jälkeen sovitaan jatkotoimista, kuten tarvittavista selvityksistä, liiketoimintamallin kehittämisestä tai yhteistyökumppaneiden etsinnästä. Yritys aloittaa sovittujen tehtävien edistämisen yhdessä businessturkulaisten kanssa.

Näin se voisi mennä:

Uuden toimipisteen perustaminen ja työvoiman tavoittaminen Turun seudulla.

ICT-alan yritys haluaa verkostoitua Turun seudulla ja perustaa uuden toimipisteen alueella.

He tarvitsevat tukea alueeseen tutustumiseen sekä osaavan työvoiman tavoittamiseen. Yrityksen edustaja lukee Turun seudulle sijoittautumisesta ja jättää yhteydenottopyynnön. 

Business Turun neuvojat auttavat maksutta yritystä kartoittamaan alueelta vapaana olevia toimipaikkoja ja co-working-tiloja. Samalla he auttavat yritystä eteenpäin lupa-asioissa, sekä avainhenkilöiden ja ydintiimin löytämisessä.

Businessturkulaisten avulla yritys tavoittaa helposti teknillisten korkeakoulujen nuoret osaajat sekä kansainväliset osaajat. 

Yhdessä Business Turun kanssa yritys varmistaa arjen edellytyksenä toimivien puitteiden löytymisen, ja uusi aluevaltaus voi edetä toivotulla tavalla. 

Näin se voisi mennä:

Paikallinen startup-yritys haluaa tavoittaa mahdolliset sijoittajaverkostot.

Sijoitushakuun valmistautuva startup haluaa tavoittaa potentiaaliset sijoittajaverkostot.

Startup-yrityksen edustaja saapuu Business Turun sivuille ja ottaa yhteyttä kokeneeseen kasvuvalmentajaan, joka osaa neuvoa rahoitushaussa.

Keskustelut businessturkulaisten kanssa käynnistyvät. Aluksi varmistetaan, että ulkopuolisen rahoituksen hakeminen on oikea ratkaisu, ja että juuri nyt on oikea aika hakea sijoitusta.

Yhdessä he katsovat, että sijoittajia tyypillisesti kiinnostavat kokonaisuudet on mietitty tarpeeksi pitkälle. Tarvittaessa näitä kokonaisuuksia työstetään esimerkiksi Investment Readiness -prosessin avulla, joka Business Turun avulla olisi startupille maksutonta.

Kun sijoittajalle esitettävät materiaalit ovat valmiit ja itse esitys on kunnossa, tarkastellaan tarkemmin minkälaisen taustan ja verkostot omaava sijoittaja olisi kyseiselle startup-yritykselle sopiva. 

Yksityiskohtien varmistuttua Business Turun kasvuvalmentaja ottaa yhteyttä sijoittajiin ja sijoittajaverkostoihin, jotka saattavat todennäköisimmin olla kiinnostuneita startupin liiketoimintaidean tukemisesta.

Kun palaset loksahtavat paikalleen, keskustelut sijoittajien ja startup-yrityksen välillä voivat alkaa. 

Verkostot meillä ja maailmalla

Ylläpidämme ja koordinoimme Turun seudulla useita eri verkostoja. Lisäksi toimimme suorana yhteytenä useaan alueelliseen, kansalliseen ja kansainväliseen verkostoon.

Ohops! Tämä osa verkkosivuja ei olekaan vielä valmis. Täydennämme sisältöjämme kaiken aikaa, joten varmasti pian löydät täältä sen, mitä etsit.

Aina saa laittaa postia 

Kun haluat vahvistua verkostoilla ja kerryttää kumppaneita, on aika kääntyä Business Turun puoleen. Autamme yritystäsi pääsemään osaksi suurempaa kokonaisuutta.