Ilmoituskanava

 

Haluamme Turun seudun kehitysyhtiö Business Turku Oy:ssä edistää eettistä, avointa ja läpinäkyvää toimintakulttuuria sekä palveluidemme laatua. Siksi olemme ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan. Kanavan käyttöönoton taustalla on EU:n ns. Whistlerblower-direktiivi EU 2019/1937.

Ilmoituskanava on jokaisen käytettävissä

Rohkaisemme ottamaan väärinkäytösepäilyissä yhteyden ensisijaisesti yhtiömme esihenkilöihin tai ylimpään johtoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voi ilmoituskanavan kautta kuka tahansa ilmoittaa nimettömästi väärinkäytösepäilyistä tai epäeettisestä toiminnasta, jotka koskevat lain vastaista tai epäeettistä toimintaa yhtiössämme. Ilmoituksen voi tehdä ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee vilpittömässä mielessä.

Muu palaute palvelustamme, yhteydenottopyynnöt ja kehitysehdotukset tulee jättää verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta.

Voit jättää ilmoituksen anonyymisti ja luottamuksellisesti

Ilmoituksen voi tehdä helposti ja tietoturvallisesti lomakkeen ohjeita noudattaen. Whistleblowing-ilmoituskanava on toteutettu siten, että ilmoittajaa ei voida tunnistaa. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Whistlerblower-direktiivin lisäksi tietosuojalain (1050/2018) mukaisia velvoitteita.

Ilmoituksen käsittelyprosessi

Kun olemme vastaanottaneet ilmoituksesi, kuittaamme sen vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluessa. Käynnistämme asian tutkinnan ja tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja ilmoituskanavalla.

Käyttäessäsi ilmoituskanavaa saat järjestelmästä koodin. Sen avulla pääset anonyymisti jatkamaan yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi ja saat myös tietoa tutkinnan etenemisestä. Jos hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme, että teet uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Tutkinnan lopputuloksista kerromme kanavan kautta viimeistään kolme kuukautta ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Business Turku Oy:ssä ilmoituksen käsittelystä vastaavaan ryhmään kuuluvat talous- ja hallintojohtaja, tietohallintopäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja markkinointijohtaja.  Näin haluamme varmistaa käsittelylle riittävän vaikuttavuuden ja lisäksi ryhmän toiminnan mahdollisen jääviydenkin jälkeen.

Kiitos, kun autat meitä toimimaan työyhteisönä ja asiakkaitaan palvelevana yhtiönä, joka edistää hyvää, lainmukaista ja eettisesti hyväksyttävää toimintakulttuuria ja liiketoimintaa.

Business Turku Oy:n Ilmoituskanavan tietosuojaseloste