Talent Turku 2021-2022

Talent Turku 2021-2022

Toteutusaika: 1.5.2021 – 30.4.2022

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy ja Turun kaupunki.

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö. Koko hanke 369 965,85 euroa (70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista).

Sisältö: Talent Turun tavoitteena on edistää osaavan työvoiman saatavuutta ja Turun seudun veto- ja pitovoimaa kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoinnin, asettautumisen ja integroitumisen palvelukokonaisuuksien kautta. Koordinoidun Talent Turku -yhteistyömallin ja hankekokonaisuuden tavoitteena on mahdollistaa yli organisaatiorajojen tuotetut asiakaslähtöiset palvelut työnantajille ja kansainvälisille osaajille. Talent Turku tähtää kansallisen Talent Boost -toimenpideohjelman mukaisesti siihen, että Turun seutu on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, perustaa startup, opiskella, tutkia ja investoida, ja että seudun työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Lisäksi kansainvälisten osaajien asiantuntemusta halutaan hyödyntää entistä paremmin alueen yritysten ja organisaatioiden kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista edistämään. Hankkeella edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy vastaa yrityslähtöisestä markkinoinnista kansainvälisille osaajille sekä kansainvälisen osaamisen yrityspalveluista alueella.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Lotta Kujanpää