Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemeistä

Toteutusaika: 1.4.2020 – 30.9.2022

Hankepartnerit: Yrityssalo Oy ja Turku Science Park Oy.

Rahoitus: Koko hanke 728 224 euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus 509 757 euroa (70 %). Turku Science Park Oy:n osuus EAKR-rahoituksesta 241 817 euroa.

Sisältö: Hanke tukee liikennettä ja yhteiskuntaa pyrkimyksissä vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä sähköistymisen avulla, samalla tukien tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tavoitteena on tunnistaa Varsinais-Suomen alueen akkuteknologian toimijat, vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä ja alueen vetomaisuutta, tukea akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen innovaatioiden syntymistä ja edistää kansallisen akkuekosysteemin yhteistyötä ja kansainvälistä tunnettuutta.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy:n tehtävänä on tunnistaa Turun alueen innovaatioympäristöstä (korkeakoulut, julkinen sektori ja yritykset) ne toimijat, joilla on osaamista akkuteknologiaan ja sähköiseen liikkumiseen liittyen, sekä rakentaa niiden välistä yhteistyötä ja tukea siten Varsinais-Suomen akkuteknologian osaamiskeskittymän ja yritysverkoston syntymistä ja kansainvälistymistä.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäRaimo Vuopionperä