ASIA CLEAN

Toteutusaika: 1.4.2019 – 31.12.2021

Hankepartnerit: Green Net Finland ry, Tallinn Science Park Tehnopol ja Turku Science Park Oy

Rahoitus: Interreg Central Baltic.

Sisältö: ASIA-CLEAN on viennin edistämisprojekti yritysten tuotteille ja palveluille, jotka liittyvät ilmaston päästöjen vähentämiseen. AsiaClean projektin tavoitteena on tukea Suomalaisia ja Eestiläisiä yrityksiä Aasian viennissä. Kohdealueet ovat Koillis-Kiina ja Malesia.

  1. Business matchmaking ja markkinatietoutta
  2. Koulutus (coaching) kohdemaitten kulttuuriin ja markkinoiden erityispiirteisiin
  3. Tuotteiden ja palveluiden sovittaminen markkinoiden erityisoloihin
  4. Tukea verkostoitumiseen paikallisten yrityksien ja tahojen kanssa
  5. Potentiaalisten asiakkaiden (business leads) löytäminen
  6. Neuvontaa ja tukemista myynnin edistämiseksi.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäOlof Malmström