UNICOM

UNICOM (Uniting Companies and International University Talents)

Toteutusaika: 1.3.2021 – 28.2.2022

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Åbo Akademi ja Turun yliopisto (koordinaattori).

Rahoitus: ESR. Kokonaisbudjetti 419 513 euroa, josta ESR:n ja valtion rahoitus kattaa 75 % (314 635 euroa). Turku Science Park Oy:n osuus kokonaisbudjetista 120 884 euroa.

Sisältö: UNICOM (Uniting Companies and International University Talents) -hanke vastaa varsinaissuomalaisten yritysten osaajapulaan valituilla kärkialoilla (Tech, Health, Clean) ja lisää alueen työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavuutta ja houkuttelevuutta alueella jo asuville korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille.

Alueen kasvavien ja koronakriisistä huolimattakin rekrytoivien yritysten tarpeissa on noussut esiin mm. tutkimus-, tuotekehitys- ja liiketoimintaosaamisen puute erityisesti seuraavilla aloilla:
robotiikka ja automaatio, sähköinen liikkuminen ja akkuteknologia, diagnostiikka ja biotieteet sekä ICT (erityisesti tekoäly ja pilvipalvelut). Näihin tarpeisiin vastaa parhaiten tällä hetkellä alihyödynnetty ulkomaalaisten tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden kohderyhmä sekä kansainväliset maisteriopiskelijat kyseisten kärkialojen koulutusohjelmissa.

Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin: 1) yritystyöskentelyjaksot kansainvälisille tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille, 2) kansainvälisten osaajien työelämävalmiuksia kehittävät valmennukset ja 3) yrityskampanjat ja yritysten tukipalvelut. Toimenpiteitä kehitetään ja kummiyritysten verkostoa kasvatetaan hankkeen aikana, tavoitteena saavuttaa valmiiksi pilotoidut palvelut ja riittävä yritysryhmä kansainvälisten osaajien ohjelman (International Talent Programme) käynnistämiseen hankkeen päätyttyä alkuvuonna 2023. Pitkällä tähtäimellä myös muut kuin alueen kasvavat kärkialat ja kv-osaajat hyötyvät alueen aktiivisesta ja näkyvästä kummiyritystoiminnasta.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Partneri. Vastaa hankkeen yrityspalveluista Turun seudulla.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Megumi Hayashi