Elämyksiä maaseudulta

Toteutusaika: 1.3.2019 – 31.8.2021

Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Kokonaisbudjetti on 210 734 euroa, josta EU:n maaseuturahaston osuus
on 88 508 euroa ja valtion 80 078,99 euroa.

Sisältö: ​Hankkeen tavoitteena on Turun seudun matkailuyritysten välisen yhteistyöverkoston kehittäminen, yritysten matkailutuotetarjonnan lisääminen sekä yritysten osaamistason nostaminen. Hankkeessa tuotteistetaan omatoimimatkailutuotteita seudun kärkikohteisiin sekä mm. järjestetään yrityksille tuotteistamis- ja kansainvälistymisvalmennuksia . Tuotteistamisessa panostetaan sesongin
pidentämiseen, ympärivuotisten tuotteiden kehittämiseen sekä takuulähtötuotteiden syntymiseen. Hankkeessa luodaan toimintamalli yritysten väliselle yhteistyölle ja verkostomaiselle toiminnalle sekä edesautetaan uudenlaisten digitaalisten yhteistyö- ja myyntialustojen käyttöönottoa. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 10 kuntaa.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: ​Vastaa koko hankkeen toteuttamisesta.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäAnne Muurinen