Opastamisen ekosysteemi (6Aika) 

Toteutusaika: 1.9.2017 – 31.12.2019
HankepartneritHelsingin kaupunkiTampereen kaupunkiTurun ammattikorkeakoulu OyTurun kaupunki ja Turku Science Park Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeessa toteutetaan kolme toimenpidekokonaisuutta. TPK 1 suunnittelee kaupungeille opastuksen kokonaissuunnitelman, joka mahdollistaa keskitetyn, systemaattisen kehittämisen tulevaisuudessa. TPK2 suunnittelee ja testaa opastamisen innovaatioalustan, joka tuo yritykset yhteen kaupungin kanssa yhteiskehittämään innovatiivisia opastusratkaisuja. TPK 3 suunnittelee ja toteuttaa jokaisessa kaupungissa pilotteja ja toimenpiteiden vaikututtavuuden seurantaa. Tuloksena hanke luo opastamisen ekosysteemin jossa Helsinki, Tampere ja Turku (sekä 6Aika-kaupungit) kukin kehittävät opastamistaan yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa jaetun innovaatioalustana kautta. Opastaminen kaupungeissa tehostuu ja keskusta-alueet elävöityvät uudella tavalla, mikä johtaa lisääntyneeseen liiketoimintaan elinkeinoelämälle. Toisaalta opastamisen palveluja ja tuotteita tuottavat yritykset tekevät tuotekehitystä yhdessä kaupunkien ja suuryritysten kanssa, aidoista tarpeista lähtien. Onnistuneet projektit poikivat arvokkaita referenssejä, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille.
TScP Oy:n tehtävät: Hankkeen koordinaattori. Osallistuu TPK 2:n toteuttamiseen.
Yhteyshenkilö TScP Oy:ssäElina Malén
Projektin verkkosivuhttps://itsasign.fi/