GEN.ERA

GEN.ERA: diGital gENomic Alliance to Explore new maRket for Acceleration

This project has received funding from the European Union’s COSME program under grant agreement No 951197

Toteutusaika: 1.9.2020–31.8.2022

Hankepartnerit: GIP Genopole (Ranska), Distretto Tecnologicio Campania Biososcience Scarl (Italia), Tartu Biotechnology Park OÜ (Viro), East Netherlands Development Agency Oost NL (Hollanti) ja Turku Science Park Oy

Rahoitus: COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs – yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva EU:n ohjelma).

Sisältö: GEN.ERA -hankkeessa viisi EU: n biotieteiden klusteria yhdistyvät ja jakavat kansainvälisen osaamisensa ja tietämyksensä genomiikan arvoketjuun osallistuvien eurooppalaisten yritysten (startupit, pk-yritykset) kasvun tueksi ja uusien markkinoiden saavuttamiseksi. Yksilöiden geneettisen perimän tunteminen voi auttaa ymmärtämään heidän alttiuttaan tiettyihin geneettisiin sairauksiin, antaa tietoa parhaista ennaltaehkäisevistä hoitomenetelmistä ja lääkkeistä sekä geeniterapioista. Genomiikalla voidaan kehittää terveydenhuoltoa, parantaa potilaan arkea ja pidentää elinajanodotetta. Alan eurooppalaiset yritykset hyötyvät hyvästä kansainvälisestä maineesta, korkealaatuisista terveystiedoista, vahvasta julkisesta tuesta tutkimukselle ja tehokkaasta koulutusjärjestelmästä. Ala on kuitenkin maantieteellisesti ja alakohtaisesti hajanainen, mikä heikentää toimijoiden näkyvyyttä ja kilpailukykyä. Pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistyminen on tehokkain strategia kasvun saavuttamiseksi, ja GENERA vauhdittaa niiden pääsyä lupaaville uusille Eu:n ulkopuolisille kansainvälisille markkinoille. Lisäksi GEN.ERA stimuloi ekosysteemiä kokonaisuutena ja hakee arvoketjuun lisää akateemisia kumppaneita, sijoittajia ja muita teollisuuden ja terveydenhuollon sidosryhmiä.

Yhteyshenkilö TScP Oy:ssäTeppo Laaksonen