KESY 2

Kasvun ekosysteemit 2 (6Aika)

Toteutusaika: 1.7.2021 – 30.6.2022

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Business Tampere Oy, Business Oulu

Rahoitus: EAKR. Kokonaisbudjetti 300 000 euroa, josta Turku Science Park Oy:n osuus 100 000 euroa.

Sisältö: Kasvun ekosysteemit 2 -hanke vahvistaa ensimmäisessä Kasvun ekosysteemit -hankkeessa pilotoitujen kasvuohjelmien vaikuttavuutta luomalla menetelmät niiden, sekä muiden kasvuyrityksille suunnattujen palvelujen digitaaliseen jakamiseen.
6Aika – Kasvun ekosysteemit -hankkeessa kartoitettujen kasvuohjelmien täysimääräinen hyödyntäminen on yrityksille haastavaa, koska joka kaupungissa on omat aikataulunsa ja ne vaativat usein yrittäjiltä ainakin jonkinasteista fyysistä läsnäoloa. On tunnistettu tarve jo olemassa olevien kasvuohjelmien tarjoaman yhteiselle jakamiselle ja tuomiselle paremmin yritysten saataville yhteisesti toteutettavan nettisivuratkaisun kautta. Myös kaupunkien välistä yhteiskehittämistä halutaan edistää.

Hanke toteuttaa seuraavat toimenpiteet:
A) Kasvuohjelmien digitaalisten sisältöjen lähtökartoitus ja tunnistaminen
B) Kasvuohjelmien digitaalisten sisältöjen toimintamallin pilotointi
C) Kasvuohjelmatarjonnan jakaminen yhteisessä näkymässä
D) Markkinointiyhteistyö
E) Digitaalisten sisältöjen jakamisen pilottien toteutus
F) Avainhenkilöiden kehittäjäfoorumi
G) Yhteismarkkinointi jakamisen mallin levittämiseksi muihin kaupunkeihin

Hankkeen myötä 150 kasvuyritystä osallistuu digitaalisiin kasvuohjelmiin ja muihin jaettaviin sisältöihin, jolloin yritysten kasvu ja kansainvälistyminen kiihtyvät.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Yhtiö on hankepartneri ja vastaa omasta työpaketistaan.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Sami Uusitalo