Talent Hub Turku

Toteutusaika: 1.5.2019 – 30.4.2021
Hankepartnerit: Toimintaa ohjaa monitoimijainen Talent Turku -johtoryhmä
Rahoitus: Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus, jota koordinoi Pirkanmaan liitto
Sisältö: Talent Turku -ekosyteemimallin tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien keskuudessa, vahvistaa osaajien houkuttelua alueelle, kanavoida alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemusta yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi, ja pyrkiä lisäämään alueen työmarkkinoiden avoimuutta, vastaanottavaisuutta ja houkuttelevuutta korkeakoulutetuille kansainvälisille osaajille. Talent Turku toimii kansainvälisten osaajien, yriysten, korkeakoulujen, järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoiminta- ja palvelualustana. Toiminnan vaikutusalueena on koko Turun seutu ja laajemmin myös koko Lounais-Suomen alue.
Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy koordinoi Talent Turku -ekosysteemiä ja kytkee kyseessä olevan Talent Hubin toiminnan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja toimenpiteisiin.
Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäLotta Kujanpää