Vihreät matkaketjut

Vihreät matkaketjut

Toteutusaika: 2.9.2019– 31.8.2021

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy

Rahoitus: EAKR

Sisältö:Vihreät matkaketjut-hankkeessa tavoitteina on lisätä energiatehokasta ja vähähiilistä liikkumista sekä luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkaan liikkumisen edistämisen ja matkaketjujen ymmärtämisen kautta. Hankkeen toimenpiteiden avulla yrityksille kehitetään uutta liiketoimintaa digitoimalla reitti- ja aikataulutietoja sekä pilotoimalla vähähiilisiä matkaketjuja. Lisäksi hanke lisää liikennepalveluiden tuottajien verkostomaista yhteistyötä ja lisää yritysten osaamista liikennepalvelualalla. Hankkeessa edistetään sujuvien matkaketjujen syntymistä tärkeille yhteysväleille Turun seudulla kaupunkikeskustan ulkopuolella.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy:n projektipäällikkö koordinoi hankkeen sisällössä kuvattujen tavoitteiden edistämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Yhtiö on hankkeen pääpartneri ja toteuttaja.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäHanna Lak