AKKE – Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla

AKKE- Alueellisten ekosysteemien kehittäminen Turun seudulla

Toteutusaika: 1.5.2021 – 31.12.2021

Hankepartnerit: Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) / Varsinais-Suomen liitto (rahoittajaviranomainen)

Sisältö: Vuoden 2021 ja 2022 vaihteessa aletaan toteuttaa 16 kaupunkiseudun ja valtion välisiä ekosysteemisopimuksia suomalaisten osaamiskeskittymien ja innovaatioympäristöjen kehittämiseksi. Pääsopijaosapuolet näissä sopimuksissa ovat kaupungit ja Työ- ja elinkeinoministeriö.

Jotta ekosysteemisopimusten toteuttaminen pääsee heti sopimuskauden alettua hyvin käyntiin, myönnettiin niiden valmisteluun ja organisoitumiseen erillistä alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitusta (AKKE). Turun kaupunkiseudulla rahoittajaviranomainen tälle valmistelulle on Varsinais-Suomen liitto ja päätoteuttaja Turun kaupunki.

AKKEn Turun seudun työpaketit ja niistä vastuulliset tahot ovat seuraavat:

  1. Koordinaatio. Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy
  2. Resurssiviisaat ratkaisut ja kiertotalouden markkinoiden vahvistaminen: Turun kaupunki
  3. Teollinen bio- ja kiertotalous toiminta Turun seutukunnassa: Turku Science Park Oy
  4. Smart Blue Industry -toimintakonsepti ja ekosysteemi: Turku Science Park Oy
  5. Digitaaliset palveluverkot: Turun kaupunki
  6. ICT -alan näkyvyys sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot: Turku Science Park Oy
  7. Lääkekehitystä tukeva ja osaamispohjaa laajentava toiminta: Turku Science Park Oy  

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy huolehtii työpaketteihin liittyen sopivien verkostojen kokoamisesta ja tärkeimpien toteutettavien toimenpiteiden suunnittelusta sekä käynnistämisestä yhdessä alueen kärkialojen yritysten, korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yhteyshenkilöt Turku Science Park Oy:ssä: Koordinaatio: Aino Ukkola, Teollinen bio- ja kiertotaloustoiminta Turun seutukunnassa: Reeta Huhtinen, Smart Blue Industry -toimintakonsepti ja ekosysteemi: Kari Sillanpää, ICT -alan näkyvyys sekä kansalliset ja kansainväliset verkostot: Kari Sillanpää, Lääkekehitystä tukeva ja osaamispohjaa laajentava toiminta: Tero Piispanen.