Northbound Startups

Northbound Startups (NBS)

Toteutusaika: 1.2.2020 – 31.1.2022

Hankepartnerit: Turku Science Park Oy (Lead Partner), Västerås Science Park ja Tallinn Science Park Tehnopol

Rahoitus: Interreg Central Baltic. Kokonaisbudjetti 797 219,38 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) 617 944,53 euroa. Turku Science Park Oy:n osuus 359 719,38 euroa.

Sisältö: Projektissa lisätään startupien investointi- ja asiakasvalmiutta sekä panostetaan rajat ylittävään tiimiytymiseen. Toimien odotetaan johtavan lupaavien startupien syntyyn.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäJohanna Puhtila