HYTKI – Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi 

""

Toteutusaika: 1.9.2021–31.3.2024

Hankepartnerit: Oulun yliopisto (koordinaattori), Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Kuopio Health osuuskunta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy

Rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö (Pohjois-Pohjanmaan liitto) / Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE). Hankkeen kokonaisbudjetti 625 000 euroa, josta AKKE-rahoituksen osuus 80 %, kuitenkin enintään 500 000 euroa. Turku Science Park Oy:n osuus kokonaisbudjetista 119 250 euroa.

Sisältö: Hankkeessa rakennetaan viiden alueen yhteistyönä kansallista hyvinvointi- ja terveysdatan kansallista, temaattista verkostoekosysteemiä. Se vahvistaa Suomen vetovoimaa, liiketoimintojen uusiutumista, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä sekä toimeenpanee EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjelmia ja on vaikuttamassa tuleviin poliittisiin päätöksiin ja ohjelmavalintoihin.

Hanke tukee alueiden digitalisaatiosiirtymää, datan hallintaa osana hyvinvoinnin ylläpitoa sekä osallistaa toimijoita vuoropuheluun datan jakamisesta syntyvistä mahdollisuuksista ja toisaalta siihen liittyvistä riskeistä osana aluekehityksen kokonaisuutta. Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa.

Datakyvykkyyttä kasvattamalla kehitetään datan hyödyntämisen toimintamalleja, ja analytiikkaosaamista sekä mahdollistetaan datapohjainen innovaatiotoiminta. Hankkeen toimilla luodaan edellytyksiä synnyttää datasta uusia tuote- ja palveluinnovaatioita, liiketoimintaa ja uutta arvoa osana ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointikaupunkikehitystä.

Business Turku Oy Ab:n tehtävät: Business Turku Oy Ab toimii hankkeen osatoteuttajana. Organisaation päävastuuna ovat hankesuunnitelman mukaisesti: a) verkostoyhteistyön roolien määrittely ja b) linkittyminen kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin (yhteistyössä Oulun kanssa). Tämän lisäksi Business Turku Oy Ab osallistuu hankesuunnitelman mukaisesti muiden työpakettien sisältöjen, kuten esimerkiksi hankkeen hallinnoimisen, raportoinnin ja viestinnän, toteuttamiseen.

Yhteyshenkilö Business Turku Oy Ab:ssa: Janne Lahtiranta