V-S Tekoälyverkosto

V-S Tekoälyverkosto

Toteutusaika: 1.5.2018 – 30.4.2020
Hankepartnerit:
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) / Uudenmaan liitto
Sisältö: Hanke luo Varsinais-Suomeen tarvittavat verkostot ja välineet joilla tekoälyn mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten elinkeinoelämän, kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaamiseksi. Hankkeen tuloksena varsinaissuomalaiset tekoälyä kehittävät ja soveltavat yritykset ovat kilpailukykyisempiä toimijoita. Hanke luo alueellisen tekoälytoimijoiden kumppanuusverkoston, kytkee sen kansallisiin sekä kansainvälisiin verkostoihin, sekä luo alueellisen vision, jonka pohjalta ohjataan varsinaissuomalaista tekoälytyötä, sen vahvuuksia ja kehityssuuntia.
Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park Oy toteuttaa koko hankkeen
Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäMichael Lindholm