Terveysalan välittäjäalusta (Terva)

Terveysalan välittäjäalusta (Terva)

Toteutusaika: 1.10.2019 – 30.9.2021

HankepartneritVarsinais-Suomen sairaanhoitopiiriTurun ammattikorkeakoulu

Rahoitus: EAKR

Sisältö: Terveysalan ratkaisujen testaaminen ja yhteiskehittäminen tehdään tyypillisesti terveyspalveluja tarjoavissa, tai terveysalan ammattilaisia kouluttavissa organisaatioissa – näiden testialustoilla. Terveysalan testialustoihin liittyy Suomessa kaksi keskeistä ongelmaa. Ensinnäkään terveysalan ratkaisuja kehittävät yritykset eivät tiedä mitä testialustapalveluja on saatavilla. Toiseksi testaus on harvoin testialustapalveluja tarjoavien organisaatioiden perustoimintaa. Tässä hankkeessa näihin kahteen ongelmaan tarjotaan ratkaisu välittäjäalustan avulla. Alusta kokoaa Varsinais-Suomessa toimivat terveysalan testialustat yhdeksi kokonaisuudeksi ja etsii yritysten tarpeisiin sopivimmat testialustapalvelut.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: hankkeen koordinaattori. Välittäjäalustan toteutus yhteistyössä osatoteuttajien kanssa.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäJanne Lahtiranta