HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

Toteutusaika: 1.9.2018– 31.8.2020
Hankepartnerit: Turku Science Park Oy, Posintra Oy
Rahoitus: EAKR
Sisältö: Hankkeen aikana selvitetään hukkaenergian kohteita, jotka sopivat hankkeessa järjestettävän yhteisen ideakilpailun kohteiksi. Suunnitellaan ja järjestetään ylimaakunnallinen ideakilpailu, jonka tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ehdotuksia siitä, mihin ylijäämälämpöä voitaisiin käyttää. Etsitään tahoja, jotka ovat kiinnostuneita ehdottamaan uusia ratkaisuja teollisuusyritysten energiatehokkuuden parantamiseksi. Potentiaalisia ideoita jalostetaan yhdessä ideoiden esittäjien ja kilpailukohteiden yritysten kanssa ja nopeutetaan ideoiden jalostukseen kuluvaa aikaa. Lisäksi selvitetään ja tarjotaan jatkokehityspolkuja ideoille ja liiketoimintasuunnitelmien kehittämiselle, joissa yritykset voivat jatkaa kehitystyötään hankkeen päätyttyä. Yhdeksi ylijäämälämmön käytön esteeksi on tunnistettu se, että ylijäämälämpöä ei haluta käyttää kaukolämpönä, koska sitä ei luokitella uusiutuvaksi energiaksi. Hankkeessa pyritään tuomaan epäkohtaa esille yhdessä kaupunkien ja toteuttajien kanssa ja vaikuttamaan asian muuttamiseen yhdessä koko hankkeen ajan. Lisää ideakilpailusta: https://www.posintra.fi/huima/
Turku Science Park Oy:n tehtävät: Turku Science Park kartoittaa Varsinais-Suomen alueen potentiaalisia yrityksiä, joista osa valitaan haastatteluun niiden energian lähteistä, käytöstä sekä yritysten prosesseista ja hukkaenergiasta. Samanaikaisesti yritysten hukkalämmön kartoituksen kanssa kartoitetaan Varsinais-Suomesta yrityksiä ja toimijoita, joilla on potentiaalia ideoida uusia hukkalämmön käyttömahdollisuuksia ja teknologioita. Turku Science Park Oy osallistuu myös Huima-hankkeen ideakilpailun suunnitteluun, toteuttamiseen sekä hankkeesta tiedottamiseen.
Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssäOlof Malmström