Tukea digitalisaatioon

Haluatko kehittää liiketoimintaasi digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä? Tarjoamme palveluja, osaamista ja muuta tukea digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja soveltamiseen.

 

Palveluita ja tukea digitalisaation kehittämiselle

Tarjoamme palveluita, joiden kautta edistetään yritysten ja julkisen sektorin kyvykkyyttä hyödyntää liiketoiminnassaan uusia digitaalisia ratkaisuja. Palvelujen kautta yritykset saavat paremmat valmiudet kehittää omaa kilpailukykyään.

Hyödynnämme EDIH-innovaatiokeskuksia tarjotaksemme digipalvelujamme ja mahdollistamme näin kehitystuen ilmaiseksi tai jopa 80 prosentin alennuksella markkinahinnasta.

Suomessa on neljä EDIH-innovaatiokeskusta, jotka ohjaavat tarvittaessa asiakkaita myös eurooppalaisen kumppaniverkoston, yli 150 digitalisaatiota edistävän innovaatiokeskuksen palveluiden piiriin.

European Digital Innovation Hub (EDIH) -toiminta on osa Euroopan Komission Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa (Digital Europe Programme). Suomessa hankkeen rahoituskumppanina on Business Finland, joka myöntää tukea EDIH-verkoston asiakkaille hakemusmenettelyn avulla. Tutustu suomalaisiin EDIH-innovaatiokeskuksiin:

HealthHub Finland tukee terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisten ratkaisujen kehittämistä ja on portti suomalaiseen terveys- ja hyvinvointitietoon (koordinaattorina Business Turku Oy).

Robocoast tukee ensisijaisesti teollisuuden pk-yrityksiä kyberturvallisuuden, datan, tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisessä (koordinaattorina Prizztech Oy).

Location Innovation Hub auttaa yrityksiä hyödyntämään sijaintitiedon tarjoamia mahdollisuuksia, kuten tarkkaa paikannusta ja uuden sukupolven paikannusteknologioita (koordinaattorina Maanmittauslaitos). 

FAIR nopeuttaa ja laajentaa tekoälyn käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (koordinaattorina Helsingin kaupunki).