FutuXR-strategia: Virtuaalinen Digiloikka Varsinais-Suomessa

|

Business Turun ja Turun AMK:n juuri päättyneen alueellisen kehittämisen (AKKE) yhteishankkeen tuloksena syntynyt FutuXR-strategia tarjoaa kattavan suunnitelman XR-teknologioiden (eXtended Reality) integroimiseksi alueen työ- ja koulutuselämään.

Teksti: Reima Anttila
Kuva: Diego PH / Unsplash

Mitä on XR?

Käsitteenä XR viittaa immersiivisiin ympäristöihin, joissa aidot ihmiset, esineet ja näkymät yhdistyvät tietokoneiden tai audiovisuaalisten laitteiden luomiin elementteihin. XR pitää sisällään käsitteet lisätty todellisuus (AR), virtuaalitodellisuus (VR) sekä mixed reality (MR).

XR-teknologioilla uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Hankkeen yhteydessä toteutetun yrityskyselyn ja teemahaastatteluiden perusteella on selvää, että virtuaaliteknologiat avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja voivat merkittävästi parantaa kilpailukykyä nykyajan alati digitalisoituvassa maailmassa. Hankkeen projektipäällikkö Reima Anttila toteaa, että ”Lähes 75 % vastaajista käyttää jo nyt eri XR-teknologioita (AR, VR, MR) esimerkiksi koulutukseen, esittelyihin ja visualisointeihin.” Hän lisää, että ”Monet yritykset ovat valmiita ostamaan XR-osaamista palveluna, mikä osoittaa kasvavaa tarvetta virtuaaliteknologian asiantuntijoille ja palveluntarjoajille.” XR-teknologioiden ympärille on siis selvästi kasvamassa merkittävä liiketoiminta-ala, jonka esimerkiksi Business Finland on tunnistanut, ja ottanut sen yhdeksi missiokseen otsikolla Immersive Digital Life. Mission tavoitteena on tehdä Suomesta vuoteen 2035 mennessä johtava arkkitehti ja mahdollistaja immersiiviselle digitaaliselle elämälle. FutuXR-strategian ydin on vahvasti kiinni juuri tässä tavoitteessa.

”XR-teknologioiden ympärille on selvästi kasvamassa merkittävä liiketoiminta-ala”

Reima Anttila, Business Turku

FutuXR-strategialla konkreettinen digiloikka

FutuXR-strategian tavoitteena on luoda monialainen oppimis- ja tuotantoympäristö, jossa XR-teknologiat tuodaan osaksi arkea. Keskeisenä osana tätä on Varsinais-Suomen Virtuaalikeskus, konkreettinen toimintaympäristö, joka mahdollistaisi XR-teknologioiden laajamittaisen hyödyntämisen ja uuden osaamisen kehittämisen. Virtuaalikeskus tarjoaisi yrityksille ja korkeakouluille yhteiset tila- ja teknologiaratkaisut, sekä yhteisen oppimis- ja innovaatioympäristön koulutukseen, tuotekehitykseen, tutkimukseen, testaukseen ja virtuaalituotantoihin.

Virtuaalikeskus Turun Tiedepuistoon?

Virtuaalikeskus voisi tulevaisuudessa sijaita esimerkiksi Turun Tiedepuistossa, jossa se tukisi myös esimerkiksi Smart City Digital Twin -hanketta, jossa hyödynnetään muun muassa datan visualisointia, CAD-mallinnusta ja 3D-teknologioita. Keskus toimisi strategisten kumppanuuksien ja innovaatioekosysteemin ytimenä, mikä tekee siitä merkittävän edun alueen yrityksille ja korkeakouluille.

FutuXR-strategian avulla Varsinais-Suomi ottaa loikan kohti digitaalista tulevaisuutta. Strategia vastaa nykyisiin teknologisiin tarpeisiin ja valmistaa alueen kohtaamaan myös tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Strategian edut näkyvät pitkällä tähtäimellä alueen innovatiivisuutena, kilpailukykynä ja dynaamisuutena kaikilla toimialoilla. Näin Varsinais-Suomesta luodaan virtuaaliteknologian edelläkävijäalue, joka houkuttelee sekä osaajia että investointeja. Strategian jalkauttaminen aloitetaan kesäkuussa 2024.

Lue lisää FutuXR-strategiasta tästä julkaisusta.

Lisätietoja FutuXR-strategiasta antaa:

Reima Anttila, Asiakkuuspäällikkö, Business Turku | reima.anttila@businessturku.fi