Kasvu- ja kehittämisneuvonta on henkilökohtaista, luottamuksellista valmennusta yrityksen avainhenkilöille. Lähtötilanteen kartoituksen jälkeen Business Turku Oy:n asiantuntijat auttavat esimerkiksi yrityksen kasvua, kulurakennetta sekä tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa koskevissa kysymyksissä. Samalla selvitetään käytettävissä olevat rahoitusvaihtoehdot. Neuvonta soveltuu kaikille toimialoille, mutta tarjolla on lisäksi erityisalakohtaista erikoisosaamista.

Varaa aika kehittämisneuvontaan sähköisestä kalenterista tai numerosta 010 321 8888

Henkilökohtainen kasvuneuvonta

Palvelu alkaa kehittämistarvekartoituksesta, jolla muodostetaan kokonaiskuva yrityksen lähtötilanteesta.

Kartoituksen jälkeen määritellään mm. kehittämistavoitteet, vaihtoehtoiset kasvuskenaariot ja toimintamallit, tila- ja resurssitarpeet sekä suunnitelmien dokumentointi.

Saat tukea myös osaamiskysymyksiin sekä yhteistyökumppanien etsintään. Verkostojemme kautta tarjolla on asiantuntemusta myös erityiskysymyksiin.

Erityisalakohtainen kasvuneuvonta

Saat yleisneuvonnan lisäksi alakohtaista neuvontaa mm. liiketoimintamalleista, T&K-mahdollisuuksista, alan lainsäädännöstä, säädöksistä ja verkostoista.

Autamme yritystäsi löytämään toimialaa parhaiten palvelevan infrastruktuurin, rahoitusohjelmat ja rahoittajakontaktit.

Tuemme alakohtaisen osaamisen vahvistamisessa ja yhteyksien rakentamisessa alan veturiyrityksiin ja tärkeimpiin tapahtumiin.

Kasvu- ja kehittämisneuvonta – ota yhteyttä kasvuvalmentajaamme!

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN