IInnovaatiokyky on paljon muutakin kuin tuotekehitystä tai kykyä keksiä uutta. Se on myös mm. johtamista, yrityskulttuuria, asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja innovaatioprosessin elinkaaren hallintaa. Asiantuntijoidemme johdolla toteutettu maksuton innovaatiokyvyn arviointi ja siihen perustuva neuvontapalvelumme auttaa kehittämään yrityksen innovaatiotoimintaa, yrityskulttuuria ja liiketoimintaa laajemminkin.

Kenelle tarkoitettu?

  • Kehitystoimintaan panostaville pk-yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun ja usein myös kansainvälisille markkinoille.
  • Pääsääntöisesti yrityksille, joilla vähintään noin 10 hengen organisaatio ja takana muutama vuosi toimintaa, mutta joissakin tapauksissa se soveltuu myös pienemmille ja nuoremmille yrityksille.

Miten yritys hyötyy palvelusta?

  • Innovaatiokyvyn todettu olevan paremmalla tasolla niissä yrityksissä, jotka mittaavat sitä aktiivisesti.
  • Innovaatiostrategian, toimintakulttuurin, innovaatiotoiminnan elinkaarien, mahdollistavien tekijöiden ja innovaatiotulosten arvioinnilla yritys saa kokonaiskuvan innovaatiokyvystään ja sen kehittämiskohteista.
  • Arvioinnin pohjalta suunnitelluilla kehittämistoimilla yritys pystyy parantamaan innovaatiotoimintansa ja koko liiketoimintaansa suorituskykyä.
  • Vaihe 1: Yrityksen innovaatiokyvyn arviointi IMP3roven Innovation Management Assessmentin ja keskustelun avulla (noin 0,5 päivää). Pienemmille tai nuoremmille yrityksille arviointi tehdään hieman kevyemmällä Innovation Management Excellence Assessment -työkalulla.
  • Vaihe 2: Arvioinnin pohjalta määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan toimenpideohjelma (0,5–1 päivää).
  • Vaihe 3: Toimenpideohjelman toteutus, jossa asiantuntijamme ovat tukenasi. Tämä sisältää usein myös esimerkiksi ohjausta muiden asiantuntijoiden syvällisempiin palveluihin tai rahoituksen hakua laajempiin kehittämishankkeisiin.

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN