Vastuullisuudesta on tullut yritysmaailmassa tärkeä kilpailuetu ja kiinteä osa monen kannattavan yrityksen toimintaa.

Asiantuntijoidemme johdolla toteutettu maksuton vastuullisuuden ja kestävän kehityksen nykytilan arviointi ja siihen perustuva neuvontapalvelumme auttavat sinua kehittämään yrityksesi taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta sekä kestävän kehityksen johtamista.

Kenelle tarkoitettu?

  • Pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa kilpailukykyään panostamalla vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen
  • Tyypillisesti kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille, joilla on esimerkiksi suoraa tai välillistä vientiä tai ulkomaisia hankintaketjuja
  • Rahoitusta kuten pääomasijoitusta, lainaa tai t&k-avustuksia hakeville yrityksille

MItä yritys hyötyy palvelusta?

  • Saat hyvän yleiskuvan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen nyky- ja tavoitetilasta.
  • Näet missä tilanteessa olet verrokkiyrityksiin verrattuna ympäri maailman
  • Tunnistat yrityksesi kehittämistarpeet ja saat yhdessä laaditun toimenpideohjelman kohti vastuullisempaa ja kestävämpää yritystoimintaa sekä tukea kehittämistoimille
  • Vaihe 1: Organisaationne kestävän kehityksen nykytilan ja tavoitetilan arviointi keskustelun ja IMP3rove Corporate Sustainablity Navigator -työkalun avulla (noin 0,5 päivää).
  • Vaihe 2: Arvioinnin pohjalta määritellään kehittämistarpeet ja laaditaan toimenpideohjelma (0,5–1 päivää).
  • Vaihe 3: Tuemme yritystä toimintasuunnitelman käyttöönotossa ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Tämä sisältää usein myös esimerkiksi ohjausta muiden asiantuntijoiden syvällisempiin palveluihin tai rahoituksen hakua laajempiin kehittämishankkeisiin.

Myös muut Enterprise Europe Network -verkoston palvelut ovat käytettävissä organisaatiosi vastuullisuuden kehittämiseen, mm. ulkomaisen yhteistyökumppanin haku, rahoitusneuvonta kestävän kehityksen projekteihin sekä lakineuvonta.

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN