Yhteiset messu- ja vienninedistämismatkat ovat kustannustehokas tapa edistää liiketoimintaa uusilla markkina-alueilla. Tunnustele maaperää, kerää palautetta suoraan potentiaalisilta asiakaskohderyhmiltä ja luo uuusia kontakteja.

Messut ja kongressit

  • Pk-yrityksille, jotka haluavat tunnustella uusia vientimarkkinoita
  • Toteutettavat osallistumiset valikoituvat yritysten toiveiden ja kiinnostuksen perusteella, usein toimialakohtaisia
  • Toteutetaan usein esimerkiksi kansallisina tai pohjoismaisina yhteisosallistumisina

Vienninedistämismatkat

  • Yrityksille, joille on jo alustavia kontakteja kohdemaassa
  • Perehdytään tarkemmin kohdemarkkinaan, sen kulttuuriin ja toimintatapoihin
  • Matkojen yhteyteen rakennetaan paikallisille kontakteille suunnattuja tilaisuuksia esimerkiksi paikallisen Suomen suurlähetystön kanssa

Kansainvälisistä messu- ja vienninedistämismatkoista kertoo lisää

TUTUSTU MYÖS NÄIHIN