Yrittäjyysilmapiiri Varsinais-Suomessa vahvistunut

|

""

Varsinais-Suomessa ja Turun seudulla on yrittäjyysilmapiiri perinteisesti ollut hyvä. Tuore Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien Maakuntaennuste selvitti yrittäjien kokemuksia aiheesta. Turun alueella parhaat arviot saavat Lieto, Naantali ja Kaarina.

Varsinais-Suomen yrittäjyysilmapiiri on aavistuksen korkeammalla kuin viime vuonna, kun saldoluvussa 47 on 1 yksikön nousu. Seutukuntakohtaisessa vertailussa yrittäjyysilmapiiriarviot ovat viime vuoteen verrattuna nousseet Turun seudulla, Salon seudulla ja Turunmaalla.

Parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu Salon seudulla, jossa saldoluku on 50 (+10 yksikköä viime vuodesta) ja se on myös parantunut eniten viime vuodesta seutukuntakohtaisessa vertailussa. Myös Turun seudulla yrittäjyysilmapiiri on arvioitu hieman paremmaksi kuin maakunnassa keskimäärin ja saldoluku on 48 (+1 yksikkö viime vuodesta). Turunmaalla saldoluku on 42, missä kasvua on 6 yksikköä viime vuodesta.

Yrittäjyysilmapiiriä voidaan kaiken kaikkiaan pitää varsin hyvänä ja sitä erinomaisena ja hyvänä pitävien osuus on noussut kaikissa muissa seutukunnissa paitsi Loimaan seudulla. Koko maakunnan tasolla yrittäjyysilmapiiriä vähintään hyvänä pitäviä on 56 prosenttia vastaajista (+3 yksikköä viime vuodesta).

Turun seudulla kärjessä Lieto, Naantali ja Kaarina

Turun alueen viiden kunnan vertailussa parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu tänä vuonna viimevuotiseen tapaan Liedossa, vaikka arvio on laskenut hieman viime vuodesta. Liedossa yrittäjyysilmapiiriä mittaava saldoluku on 88 (-4 yksikköä viime vuodesta). Toiseksi paras yrittäjyysilmapiiriltään on niin ikään viime vuoden tapaan Naantali, jossa saldoluku on 83 (+4 yksikköä viime vuodesta). Lieto ja Naantali ovat jo kolmatta vuotta peräkkäin ainoat kunnat, joissa yksikään vastaaja ei ole arvioinut yrittäjyysilmapiiriä huonoksi. Eniten yrittäjyysilmapiiriarvio on noussut Kaarinassa, jonka saldoluku on 77 (+11 yksikköä viime vuodesta). Heikoimman arvion yrittäjyysilmapiiristä saivat Turun seudun kunnista Raisio ja Turku.

Koko maakunnassa kymmenen eniten vastauksia keränneen kunnan (Turku, Salo, Kaarina, Raisio, Parainen, Lieto, Naantali, Loimaa, Uusikaupunki ja Paimio) kärkisijoja pitävät Turun alueen kärkisijojen kolmikko Lieto, Naantali ja Kaarina. Paimio, joka viime vuonna nappasi kakkossijan, on tänä vuonna yrittäjyysilmapiiriarvioissa jaetulla kolmossijalla saldoluvulla 77 (-8 yksikköä viime vuodesta).

""
Kunnan peruspalveluiden toimivuus yrittäjien kokemana Varsinais-Suomessa, seutukunnissa ja viidessä Turun seudun kunnassa. Lähde: Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2022.

Maakuntaennusteessa selvitettiin myös yrittäjien mielipiteitä oman kunnan peruspalvelujen toimivuudesta. Koko maakunnassa 57 prosenttia vastanneista arvioi ne erinomaisiksi tai hyviksi. Tyydyttävän arvion antaneita oli 29 prosenttia ja vain seitsemän prosenttia arvioi peruspalvelut huonoiksi. Turun seudun kunnista parhaat arviot kuntansa peruspalveluiden toimivuudesta antoivat naantalilaiset yrittäjät. Heistä peräti 94 prosenttia antoi arvosanan erinomainen tai hyvä. Maakunnan keskiarvon ylittivät myös Kaarinan (80 %) ja Liedon (76 %) yrittäjät.

Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin viime vuoden marraskuun kahdella ensimmäisellä viikolla Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenille. Vastauksia kertyi kaikkiaan lähes 800. Tutustu Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankin Maakuntaennusteeseen tarkemmin osoitteessa www.maakuntaennuste.fi.

LUE MYÖS: Maakuntaennuste: Yritykset kasvuodotuksin vuoteen 2022