Maakuntaennuste: Yritykset kasvuodotuksin vuoteen 2022

|

""

Varsinais-Suomessa yritysten talousodotukset ovat nousseet selvästi vuodentakaiseen verrattuna. Liikevaihdon, kannattavuuden, henkilöstömäärän ja investointien näkymät ovat kääntyneet merkittävään kasvuun, kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien Maakuntaennuste 2022.

Varsinaissuomalaisten yritysten talousodotukset ovat nousseet jyrkästi viime vuodesta. Kaikilla mittareilla – liikevaihto-odotukset, kannattavuusodotukset, henkilöstön määrän odotukset ja investointiaikeet – mitattuna on tultu reippaasti ylöspäin viime vuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan talousodotukset näyttävät erittäin lupaavilta vuodelle 2022.

Maakunta myötätuulessa

Turun seudulla liikevaihdon kasvuodotuksia mittaava saldoluku oli 34 (+25 yksikköä viime vuodesta). Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Näin ollen saldoluku voi vaihdella välillä -100 ja +100.

Myös kannattavuusodotuksissa on merkittävä nousu viime vuoteen verrattuna: Turun seudun yritysten kannattavuusodotusten saldoluvussa 22 on 20 yksikön nousu viime vuoteen verrattuna. Kun viime vuonna Varsinais-Suomessa kannattavuusodotusten saldoluvut olivat miinuksella kahdessa seutukunnassa, ovat ne tänä vuonna vakaasti plussalla kaikissa seutukunnissa ja yritysten kannattavuusodotuksissa on tapahtunut merkittävä käänne.

Myös henkilöstön määrän voidaan ennakoida kasvavan kaikissa seutukunnissa, kun kaikkien seutukuntien henkilöstön määrän odotuksia kuvaavat saldoluvut ovat selkeästi plussalla. Turun seudun henkilöstömäärän odotusten saldoluvussa 16 on 12 yksikön nousu.

Investointiaikeissa kehitys on kaksijakoista. Osassa seutukuntia investointien kokonaismäärä ei ole kasvamassa, mutta Turun seudulla ja Vakka-Suomessa odotettavissa on myös investointien kasvua. Turun seudulla investointiaikeet ovat nousseet merkittävästi viime vuodesta ja saldoluvussa 5 on 16 yksikön nousu.

""
Yrittäjien talousnäkymät Varsinais-Suomessa ovat vuoden 2022 alkaessa positiiviset.

Turun seudulla romahduksesta toiveikkuuteen

Tarkasteltaessa lähemmin Turun alueen viiden kunnan – Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Liedon – kasvuodotuksia, ovat tänä vuonna kääntyneet täysin päinvastaiseen suuntaan kuin viime vuonna. Vuoden 2021 ennusteessa koettu talousodotusten romahdus on kääntynyt suureen toiveikkuuteen. Toiveikkaimpina liikevaihto-odotuksissa alkaneeseen vuoteen lähtevät naantalilaiset yrittäjät. Naantalissa liikevaihto-odotusten saldoluku on 51 (+36 yksikköä viime vuodesta). Liedossa liikevaihto-odotusten saldoluku on 46, Kaarinassa 39 ja Turussa niin ikään 39, mikä on 28 yksikköä enemmän kuin viime vuonna).

Myös kannattavuusodotukset ovat viimevuotista korkeammalla kaikissa Turun alueen kunnissa. Eniten kannattavuusodotukset ovat kohentuneet turkulaisissa yrityksissä, kun saldoluvussa 25 on 27 yksikön nousu viime vuoteen verrattuna. Kaarinassa ja Naantalissa kannattavuusodotusten saldoluku on molemmissa 28. Kaarinassa nousua on 21 yksikköä ja Naantalissa 18 yksikköä.

Suurin osuus henkilöstönsä kasvua ennakoivia yrittäjiä on Naantalissa, jossa yksikään yritys ei ennakoi henkilöstö[1]määränsä laskevan. Kaikissa kunnissa ja koko Turun seudulla henkilöstön vähenemistä ennakoivien osuus on pieni ja Naantalin lisäksi myös Liedossa henkilöstömäärän laskua ennakoi nolla prosenttia vastaajista.

Niin ikään investointiaikeissa on tapahtunut huima myönteinen käänne viime vuoteen verrattuna. Innokkaimpia investointiaikeissaan ovat lietolaiset yrittäjät. Liedossa investointiaikeiden saldoluku on 18 (+21 yksikköä viime vuodesta). Eniten investointiaikeet ovat nousseet Naantalissa, jossa saldoluvussa 14 on 26 yksikön nousu viime vuoteen verrattuna. Turussa investointiaikeiden saldoluku on 10 (+25 yksikköä viime vuodesta).

Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely toteutettiin viime vuoden marraskuun kahdella ensimmäisellä viikolla Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenille. Vastauksia kertyi kaikkiaan lähes 800. Tutustu Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankin Maakuntaennusteeseen tarkemmin osoitteessa www.maakuntaennuste.fi.

LUE MYÖS: Yrittäjyysilmapiiri Varsinais-Suomessa vahvistunut