Yksilöllisen lääkityksen edelläkävijä Abomics ostaa Multirecin

|

Abomics Oy on ostanut Multirec Oy:n. Abomics on suomalainen farmakogenetiikan asiantuntijayritys, joka on alan johtavia toimijoita Euroopassa. Se ylläpitää farmakogeneettistä tietokantaa sekä tarjoaa farmakogenetiikan lausuntopalveluita kliinisille laboratorioille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Multirec on 22 vuotta toiminut terveydenhuollon tietopalveluyritys, joka on johtava lääkerekisterin toimittaja potilastietojärjestelmille Suomessa. Multirecin ja Abomicsin välillä on ollut yhteistoimintaa jo useiden vuosien ajan. Multirec on toiminut Abomicsin farmakogeneettisen tietokannan jakelijana kotimaisiin tietojärjestelmiin. Abomics on toiminut Multirecin ”lääkevaikutukset laboratoriotuloksiin” -tietokannan jakelijana kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskauppa tekee Abomicsista kokonaisvaltaisen lääkitystiedon keskuksen. Abomics-konsernin liikevaihto noussee yli 3 miljoonaan euron vuonna 2023 ja liiketoiminta tulee säilymään kannattavana kovista kasvutavoitteista huolimatta.

Abomicsin fokus on ollut alusta asti kansainvälisillä markkinoilla. Pelkästään Suomeen rajoittuvan kansallisen mallin sijasta Abomics onkin alusta alkaen kehittänyt kansainvälisiä ratkaisuja, joilla voidaan palvella koko Eurooppaa. Abomics lanseerasi tietokantansa suomalaislääkärien saataville yhdessä Duodecimin kanssa vuonna 2015 ja verinäytepohjaiset lausunnot laboratorioiden kanssa vuotta myöhemmin. Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, joissa terveydenhuollon digitalisaatio ei ole samalla tasolla kuin Suomessa, on meneillään kansallisia hankkeita järjestelmien kehittämiseksi. Nykyään Abomicsin palvelut ovat suomalaisten laboratorioiden ja klinikoiden lisäksi käytössä myös Alankomaissa, Virossa, ja Itävallassa. Lähitulevaisuudessa julkistetaan myös sopimuksia muissa Euroopan maissa, kertoo toimitusjohtaja Valter Rönnholm.

Yksilöllinen lääketiede ja täsmälääkitys ovat terveydenhuollon muotisanoja, jotka monen mielessä assosioituvat tulevaisuuteen tai syöpään. Genetiikan avulla yksilöity lääkitys on kuitenkin kaikkien lääkäreiden ja potilaiden saatavilla jo tänä päivänä, kertoo Abomicsin lääketieteellinen johtaja ja perustaja Jari Forsström. Farmakogeneettinen testi on käytössä koko Suomessa sekä yksityisessä että julkisessa terveydenhuollossa. Verinäytteen perusteella lääkäri saa lääkityspäätöksen tueksi laajan lausunnon, jonka Abomics on suunnitellut yleislääkäreille helppokäyttöiseksi lyhyen potilaskäynnin aikana. Farmakogenetiikan käyttö on kasvussa ja Abomics aikoo säilyttää keskeisen asemansa markkinoilla.

https://www.abomics.fi/fi/