Siirry sisältöön

Uutiset

Yhteistyöfoorumi tuo yhteen älykkään meriturvallisuuden parissa toimivia varsinaissuomalaisia yrityksiä

Kuvassa tunnelmia yhteistyöfoorumin ensimmäisestä tilaisuudesta 16.5.2023, jossa alustajana toimi Olli Soininen Fintrafficilta. Yhteistyöfoorumi järjesti vuonna 2023 kolme työpajaa sekä yhden kansainvälisen seminaarin.

Uusi yhteistyöfoorumi on saattanut kantautua jo monen toimijan korviin. Älykkäät meriturvallisuusratkaisut -työpajasarja ja niitä järjestävä yhteistyöfoorumi ovat osa 1.3.2023 käynnistynyttä SafeSea-testialusta-hanketta, joka on Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Business Turun yhteinen. Hankkeen tarkoituksena on palvella älykkään meriturvallisuuden parissa alueella toimivia yrityksiä ja elinkeinoelämän tarpeita.

Tapio Karvonen Business Turusta vastaa yhteistyöfoorumista.

”Yhteistyöfoorumi on kaikille avoin kohtaamispaikka. Älykkään meriliikenteen ja -turvallisuuden parissa toimivat yritykset saavat foorumissa mahdollisuuden tavata, verkostoitua, vaihtaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Foorumin toinen tärkeä tarkoitus ja tavoite on tehdä yhteistyötä foorumin ulkopuolella. Voimme suunnitella yhdessä kansainvälistä toimintaa ja levittää tietoisuutta Turun alueen asiantuntijuudesta tällä saralla koko Suomeen ja Suomen rajojen yli.”

Yhteistyöfoorumissa on järjestetty jo kolme työpajaa, joista ensimmäinen oli toukokuussa 2023. Tilaisuuksissa on kuultu mielenkiintoisia alustuksia ajankohtaisista aiheista.

16.5.2023 Olli Soininen Fintrafficista kertoi sensori-infrasta, datan käytöstä ja saatavuudesta. 29.8.2023 kuultiin Tuomas Martikaista Väylävirastosta, kun hän kertoi Väyläviraston älyväyläkonseptista ja digitaalisista palveluista.Viimeisimmässä tilaisuudessa 23.11.2023 Marko Aheristo Rajavartiolaitoksesta esitteli Rajavartiolaitoksen alushankkeita.

”Työpajat ovat olleet konkreettinen tapa yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiselle. Työpajoissa kuullut alustukset ovat saaneet aikaan vilkasta keskustelua, ja aikaisempiin työpajoihin osallistuneet ovat jatkaneet osallistumistaan. Tämä osoittaa, että tapaamiset ovat olleet kiinnostavia ja hyödyllisiä.” Karvonen kertoo.

Yhteistyöfoorumi oli lisäksi mukana järjestämässä ”Digitalization and Safety of Maritime and Technology Industry” -nimellä kulkenutta kansainvälistä seminaaria 14.12023, jossa foorumin ja SafeSea-hankkeen osuus keskittyi alan regulaatioon. Puhujina kuultiin mm. Matti Mämmiä sekä Reetta Timosta Traficomista, Antti Lehmusjärveä Merivoimien esikunnasta, IEC TC 80 seurantaryhmän SESKO SR 80 jäsentä Antti Kukkosta Furuno Finland Oy:stä ja Matti Suomista Wärtsilästä. Englanninkielinen seminaari veti puoleensa useita kymmeniä osallistujia ja oli erittäin onnistunut.

Yhteistyöfoorumin seuraava kaikille avoin työpaja järjestetään kevään aikana

Kuvassa Tapio Karvonen avaa tilaisuuden yleisölle SafeSea-hankkeen sekä yhteistyöfoorumin tarkoitusta ja tavoitteita 23.11.2023 työpajassa. Foorumin toiminnasta kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä Tapio Karvoseen. ”Kaikki ovat tervetulleita mukaan!”

Vuonna 2024 on tiedossa useampi tapaaminen ja työpaja. Seuraava työpaja järjestetään kevään aikana ja alustajana kuullaan Jussi Martiota VTT:stä. Aiheena on silloin järjestelmien testaus.

”Aiheesta kiinnostuneet yritykset ja muut sidosryhmät, tervetuloa mukaan! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita yhteistyöfoorumiin.”

Tapio Karvonen, yhteistyöfoorumista vastaava

Työpajojen sisällöistä, tavoitteista ja toteutuksesta kerätään palautetta yrityksiltä ja muilta osallistuneilta.

”Haluamme nostaa yritysnäkökulmaa ja yrityksistä nousevia tarpeita tänä vuonna enemmän esiin, tähän asti puhujat ovat olleet pitkälti viranomaisia.” Karvonen korostaa.

Testialusta tukee innovatiivista ja kestävää toimintaa

SafeSea-testialusta-hanke on käynnistynyt yhteistyöfoorumilla. Viime kuukausina on suunniteltu myös hankkeen teknisempiä osuuksia. Testialustan avulla voidaan esimerkiksi pilotoida yritysten tuottamia ratkaisuja. Turun ammattikorkeakoulussa, joka myös koordinoi koko ryhmähanketta, pohditaan testialustan toteutusta.

”Jatkamme ARPA-hankkeessa tehtyä hyvää työtä. Keskitymme tällä hetkellä muun muassa tekoälyn opettamiseen ja datan jakamiseen toimijoiden välillä”, Kai Jämsä Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

”Alueen yrityksiä kiinnostaa esimerkiksi eri sääolosuhteissa toimiminen. Olemme keränneet kameradataa sääolosuhteista muun muassa Turun ammattikorkeakoulun veneen avulla. Tarkoituksenamme on julkaista datasettejä, joita voidaan käyttää tekoälyalgoritmien kehittämiseen ja testaukseen. Nyttemmin tutkimme myös, miten datasta voidaan generoida uusia synteettisiä datasettejä. Tällä tavalla voimme lisätä aurinkoiseen päivään vaikkapa lumisadetta ja siten monipuolistaa testausta”, Jämsä jatkaa.

Hankkeen aikana perehdytään myös alati tärkeään kyberturvallisuusnäkökökulmaan.

”Testialustan kyberturvallisuus on tärkeä osa alustan uskottavuuden kannalta. Otamme kyberturvallisuuden huomioon koko suunnitteluprosessin ajan”, Jämsä painottaa.

Pilottitapauksia testattavaksi

Novian ammattikorkeakoulun osuus hankkeessa koskee pilottien toteuttamista.

”Kehitämme SafeSea-hankkeen avulla älykkään merenkulun testausratkaisuja ja autamme näin yrityksiä kehittämään tuotteita ja menetelmiä.” Jenny Lauronen Novialta kertoo.

”Meillä on Novialla paljon kokemusta tutkimusyhteistyöstä ja merenkulun järjestelmien kehittämisestä. Erilaisia testausympäristöjämme ovat mm. etäoperaatiokeskus sekä merenkulun simulaattorit. Olemme kehittämässä myös yhteistyössä alan toimijoiden kanssa simulaatioympäristöjä laivajärjestelmien ja -automaation testaamiseen.”

”Haluamme kehittää testauspalvelijamme pilotoimalla sitä yritysten kanssa yritysten tarpeiden mukaisesti.” Lauronen jatkaa.

Asiasta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä esimerkiksi tutkimusjohtaja Mirva Salokorpeen.

”Tämä on erinomainen tilaisuus yrityksille kehittää heidän tarvitsemiaan testausympäristöjä yhteistyössä meidän kanssamme.”

Mirva Salokorpi, tutkimusjohtaja (Maritime Simulation)

Lisätietoa:

Hankkeen logot: Euroopan unionin osarahoittama, Turku AMK, Business Turku, Novia