SafeSea-testialusta

Toteutusaika: 1.3.2023–28.2.2025

Hankepartnerit: Hankkeen päätoteuttaja on Turun ammattikorkeakoulu, muut kumppanit ovat Business Turku Oy Ab ja Yrkeshögskolan Novia

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 70 % ja omarahoitus 30 %. Hanke rahoitetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Kokonaisbudjetti 475 000 euroa, josta Business Turku Oy Ab:n osuus 149 800 euroa.

Sisältö: Hankkeessa syntyvä SafeSea-testialusta on luotettava ja uskottava tapa todentaa digitaalisten meriturvallisuusratkaisujen toimivuus. Testialusta tukee suomalaisia digitaalisia meriturvallisuusratkaisuja kehittäviä yrityksiä globaalissa kilpailussa. Testialusta muodostuu: 1) yhteistyöstä, 2) testialueesta, 3) sopimuksista, 4) digitaalisista ratkaisuista, 5) testimenetelmistä ja 6) kansainvälisestä uskottavuudesta.

Hankkeessa pyritään aktivoimaan potentiaalisia vientiyrityksiä hyödyntämään yritysryhmän synergiaa ja korkeakoulujen TKI-osaamista ja infrastruktuureja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisessä. SafeSea-testialustan avulla alueen pk-yritykset voivat kasvattaa TKI-panostustaan ja kehittää tuotteittaan kansainvälisille markkinoille.

Business Turku Oy Ab:n tehtävät: Business Turku Oy Ab on päävastuullinen työpaketissa 1, jossa luodaan Varsinais-Suomen alueellinen yhteistyöfoorumi älykkäille meriturvallisuusratkaisuille. Yrityksille tarjotaan valmennusta ja sparrausta ja yrityksiä verkotetaan keskenään sekä kansainvälistymisen asiantuntijoiden kanssa.

Business Turku Oy Ab koordinoi yhteistyöfoorumin toimintaa, osallistuu testialustan suunnitteluun tiiviissä yhteistyössä yritysverkoston, korkeakoulujen ja viranomaisorganisaatioiden kanssa sekä fasilitoi kansainvälistä verkostoitumista.

Yhteyshenkilö Business Turku Oy Ab:ssa Tapio Karvonen