Yhteensä 34 Turun yliopiston projektia saanut Business Finlandin R2B-rahoituksen

|

  • Turun yliopisto tukee tutkimuksen kaupallistamista tarjoamalla vakiintuneen prosessin Business Finlandin Research to Business (R2B) -rahoituksen hakemiseksi
  • Kevääseen 2021 mennessä rahoitusta on saatu 34 projektille yhteensä 11,6 miljoonaa euroa
  • Rahoitusta saaneista projekteista on syntynyt tähän mennessä seitsemän startup-yritystä

Turun yliopistossa on vuodesta 2012 lähtien käytetty systemaattista prosessia Business Finlandin Tutkimuksesta liiketoimintaa (TUTLI) -rahoitushakemusten tukena. Entinen TUTLI-rahoitus tunnetaan nykyään nimellä Research to Business (R2B).

Turun yliopisto on jättänyt yhteensä 72 rahoitushakemusta 57 projektista ja saanut rahoitusta 34 projektille. Yhteensä tutkimuksen kaupallistamiseen tähtääviin hankkeisiin saatu noin 11,6 miljoonaa euroa.

Rahoitus on tarkoitettu tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja palvelukonseptien jatkokehittämiseen, ja sen tavoitteena on liiketoiminta.

– R2B-rahoitus on ainoa suomalainen rahoitusinstrumentti julkiselle sektorille, jolla voidaan kehittää tutkimuslähtöisiä innovaatioita kohti liiketoimintaa. Se tukee keksintöjen ja innovaatioiden siirtymistä korkeakouluista yhteiskunnan ja talouden hyvinvoinnin edistämiseen, kertoo Turun yliopiston liiketoiminnan kehittämispäällikkö Anne Marjamäki.

Turun yliopiston innovaatiopalvelut suojaavat ja kaupallistavat yliopiston piirissä syntyviä keksintöjä ja osaamista. Innovaatioasiamiehet osallistuvat innovaatioehdotusten etsintään, seulontaan ja jatkojalostamiseen. 

TUTLI-projekteista on syntynyt yhteensä seitsemän start up -yritystä: puolijohdeteknologiaa kehittävä Comptek Solutions Oy, elektronisia komponentteja valmistava Minima Prosessor Oy, ihmisten ja eläinten terveydentilan mittaamisen ja seurannan ratkaisuja kehittävä Precordior Oy, lääkekehitykseen tähtäävä Aceman Pharma Oy, liikkeenjohdon konsultointia ja pelianalytiikkaa tekevä Kinrate Analytics Oy, ohjelmistoja suunnitteleva ja valmistava Europollen Forecast Oy sekä aistilähtöisiä palvelututkimuksia ja valmennuksia toteuttava Aistila Oy.

Yliopisto voi myös myydä tai lisensoida innovaation, ratkaisun tai palvelun olemassa olevalle yritykselle. Kaksi TUTLI-projektia on päätynyt Turun yliopiston koulutusvientituotteeksi. Tästä esimerkki on Kiva-koulu, joka on lisensoitu jo yli 20 maahan.

Käynnissä olevat Turun yliopiston R2B-hankkeet