Siirry sisältöön

Uutiset

Varsinais-Suomi vahvoilla yhteiskunnan sähköistymisen edistäjänä

Turku Science Park Oy ja Yrityssalo Oy teettivät syksyllä selvityksen, joka tukee Varsinais-Suomen sähköistymisen osaamiskeskittymän muodostamista ja auttaa lisäämään alueen yritysten liiketoimintaa. Maakunnassa on vahvaa osaamista neljällä sähköistymisen osa-alueella sekä erityisesti tutkimuksen ja koulutuksen puolella.

Yhteiskunnan sähköistyminen on laaja-alainen ja ajankohtainen ilmiö, johon Varsinais-Suomella ja alueella toimivilla yrityksillä on paljon annettavaa. Turku Science Park Oy:n ja Yrityssalo Oy:n teettämässä selvityksessä tunnistettiin neljä Varsinais-Suomelle tärkeää sähköistymisen arvoketjua alueen yritysten, julkisten toimijoiden, korkeakoulujen ja maantieteellisen sijainnin pohjalta.

”Liikkumisen sähköistyminen edellyttää paljon muutakin kuin akkutekniikan kehittämistä, kuten yleisesti ajatellaan. Selvityksen mukaan Varsinais-Suomessa onkin laaja-alaisesti osaamista sähköistymisen edistämiseksi”, erityisasiantuntija Raimo Vuopionperä Turku Science Park Oy:sta sanoo.

Varsinais-Suomen osaamiskeskittymän selvityksen loppuraportti julkistettiin tiistaina 29.11. Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hankkeen loppuseminaarissa Kupittaalla. Kuvassa Gaia Consultingin vanhempi asiantuntija Leo Bergman.

Varsinais-Suomen vahvuudet yhteiskunnan sähköistymisessä kiteytyvät neljään arvoketjuun: sähköisiin työkoneisiin (ml. akkuteollisuus), latausinfraan, meriteollisuuden tulevaisuuden polttoaineisiin ja sähköistymiseen sekä P2X/X2P-tekniikkaan, jossa uusiutuvien energialähteiden tuottaman sähköenergian avulla valmistetaan synteettisiä ”sähköpolttoaineita”.

”Lisäksi alueemme korkeakouluissa on paljon koulutusta ja tutkimusta kaikkiin arvoketjuihin liittyen. Erityispiirteinä muuhun Suomeen nähden meillä on muun muassa omaa akkuteollisuutta sekä Suomen ensimmäiset täysin sähköllä toimivat autolautat. Myös Föli sähköistää omaa liikennettään vauhdilla”, Turku Science Park Oy:n erityisasiantuntija Olof Malmström miettii.

Sähköistymisen edistäjät tiiviimpään yhteistyöhön

Selvityksen pohjalta Varsinais-Suomeen luodaan alueen toimijoista sähköistymisen osaamiskeskittymä, jonka verkosto tukee tunnistettujen arvoketjun liiketoiminnan kehittymistä ja skaalautumista laajasti alkutuotannosta tuki- ja lisäarvopalveluihin.

Osaamiskeskittymän on tarkoitus edistää uusien teknologioiden testausta, käyttöönottoa ja skaalautuvuutta, kiihdyttää paikallisen latausinfrastruktuurin rakentumista sekä luoda edellytykset alan liiketoiminnalle ja innovaatioille. Myös tiedotusta sähköistymisen hyödyistä ja mahdollisuuksista alueen yrityksille aiotaan lisätä.

Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hankkeen projektipäälliköt Johanna Valio Yrityssalo Oy:sta ja Raimo Vuopionperä Turku Science Park Oy:sta näkevät, että Varsinais-Suomessa on vahva pohja sähköistymisen ekosysteemin rakentamiselle.

”Nyt työ jatkuu sähköistymisen arvoketjujen yhteistyöverkostojen luomisella ja vahvistamisella. Jatkossa tärkeimmässä roolissa ovatkin itse toimijat eli yritykset, korkeakoulut ja julkinen sektori”, Vuopionperä kiteyttää.

Selvitykseen on koottu kunkin arvoketjun tärkeimmät toimijat Varsinais-Suomen alueella.

Gaia Consultingin laatima selvitys tehtiin osana Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä -hanketta, jonka tavoitteena on tukea yritysten innovaatiotoimintaa ja kasvua sekä lisätä alueen vetovoimaisuutta.

Koko raportti

Varsinais-Suomen sähköistymisen osaamiskeskittymän -loppuraportti

Lisätietoja

Raimo Vuopionperä
Erityisasiantuntija, CleanTurku
raimo.vuopionpera@turkubusinessregion.com
010 321 8867