Siirry sisältöön

Uutiset

Varsinais-Suomen talousodotukset korkealla

  • Varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat sekä liikevaihtonsa, kannattavuutensa, henkilöstömääränsä että investointiensa kasvavan viime vuodesta
  • Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän alkaneena vuonna tuhansia
  • Myös yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö ovat parantuneet entisestään Varsinais-Suomessa

Varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat, että talouskehitys on tänä vuonna aiempaakin suotuisampaa ja talousodotukset ovat nousussa jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vaikka talousodotusten kasvu on taittunut hieman kahteen edelliseen vuoteen verrattuna, lähenevät varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset tänä vuonna edelleen 1990- ja 2000-lukujen huippuvuosia.

Investointien määrän uskotaan kasvavan vuonna 2018 selvästi edellisestä vuodesta.

 

 

 

Varsinaissuomalaisten yrittäjien liikevaihdon kasvua ennakoiva saldoluku on tänä vuonna 38 ja se on noussut viime vuodesta neljä yksikköä. Kannattavuuden kehitysodotusten saldoluku on 28 ja siinä on nousua kolme yksikköä. Henkilöstön määrän arvioidaan niin ikään kehittyvän suotuisasti tänä vuonna. Henkilöstön määrän kehitysodotusten saldoluku on 14 ja se on noussut viime vuodesta kaksi yksikköä. Varsinaissuomalaiset yritykset ovat myönteisissä tunnelmissa myös investointiaikeissaan, sillä investointiaikeiden saldoluku 12 on neljä yksikköä korkeampi kuin viime vuonna.

Varsinaissuomalaisissa yrityksissä on tarvetta lisärekrytointeihin, ja henkilöstön määrä kasvaa vuonna 2018.

– Henkilöstömäärän kasvuodotusten suhteen tästä vuodesta odotetaan 2010-luvun parasta vuotta. Kysymme vuosittain yrittäjien arvioita heidän yrityksissään keskimäärin syntyvistä uusista työpaikoista. Vuoden 2018 Maakuntaennusteen tulosten pohjalta voidaan arvioida, että varsinaissuomalaisissa pk-yrityksissä syntyy tänäkin vuonna tuhansia uusia työpaikkoja ja varsinaissuomalaisten pk-yritysten merkitys työllistäjänä jatkuu merkittävänä, kertoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

 

– Myös investointiaikeet ovat tänä vuonna Varsinais-Suomessa korkeimmillaan 2010-luvulla. Maakuntaennusteen tulokset kertovat, että kolmannes investointeja tekevistä yrityksistä rahoittaa investointinsa lainarahalla, sanoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario.

Yrittäjien talousodotukset eri seutukunnissa ovat pääosin kohentuneet viime vuodesta. Turun seudulla odotukset ovat viimevuotisella tasolla. Toimialavertailussa kasvuodotukset ovat parantuneet lähes kaikilla toimialoilla viime vuodesta ja kasvuodotusten saldoluvut ovat kaikilla toimialoilla plussalla. Erityisesti tietotekniikka-ala uskoo tänä vuonna kasvuun. Positiivisimmissa tunnelmissa jatkavat viimevuotiseen tapaan kaikkein suurimman kokoluokan eli yli 50 henkilöä työllistävät pk-yritykset.

Maakuntaennusteen vastausten perusteella yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö ovat parantuneet entisestään Varsinais-Suomessa. Myös seutukuntakohtainen vertailu kertoo, että sekä yrittäjyysilmapiiri että kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö ovat pääosin parantuneet viime vuodesta. Parhaaksi tilanne on tänä vuonna arvioitu Salon seudulla. Turunmaalla yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö ovat parantuneet eniten koko maakunnassa.

Parhaat kunnat yrittäjyysilmapiiriltään ovat Lieto, Naantali ja Kaarina. Yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on arvioitu parhaimmaksi tänä vuonna Liedossa, Kaarinassa ja Kemiönsaarella.

Varsinais-Suomen Maakuntaennustetta on julkaistu jo 25 vuotta ja se on maamme vanhin yhtäjaksoisesti toteutettu alueellinen suhdannebarometri, jonka toteutuksesta vastaavat Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen OP-liitto.