Varsinais-Suomen matkailu noussut tiedolla johtamisen suomalaiseen etujoukkoon

|

""

Vuoden 2021 aikana varsinaissuomalaisen matkailuliiketoiminnan kehittämisessä edettiin merkittäviä askelia kohti tiedolla johtamista. Tiedolla johtamisen toimintamallissa data-alustoille kerätään toimialaa koskevaa tilasto- ja seurantatietoa, jota analysoimalla ja jakamalla alan yritykset ja muut toimijat voivat kehittää toimintaansa ja palvelujaan mahdollisimman nopeasti kysynnän ja trendien muutoksiin reagoiden.

Nopea reagoiminen esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuviin muutoksiin tai toimialaa koskeviin tilastotietoihin edellyttää täsmällistä faktatietoa. Vain sen turvin on mahdollista kehittää tiedolla johtamista ja siihen perustuvia toimintamalleja. Uutta tiedolla johtamisen toimintamallia rakennettiin Varsinais-Suomessa viime vuonna aktiivisesti työ- ja elinkeinoministeriön Matkailuelinkeinojen elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksella.

Tärkeä osa viime vuonna toteutettua uuden mallin rakentamista olivat työpajat, joissa tiedolla johtamisen ansaintalogiikkaa käsiteltiin matkailuliiketoiminnan eri osa-alueiden näkökulmista. Mukana olivat kausimajoituskohteet, majoituspalvelut, kokous- ja konferenssipalvelut, ohjelma- ja aktiviteettipalvelut, matkustajaliikenne sekä ravintolapalvelut. Työpajoihin osallistui yhteensä 28 yritystä, joukossa myös alueen matkailumarkkinoinnista vastaavat organisaatiot.

""
Varsinais-Suomen matkailussa on panostettu vuonna 2021 vahvasti tiedolla johtamisen kehittämiseen.

– Olemme tyytyväisiä syksyn työpajatyöskentelyyn ja koemme, että alueen toimijoiden ymmärrys kokonaisuudesta on laajentunut, vuorovaikutus ja pohja tiedolla johtamisen alueelliseen työskentelyyn on vahvistunut. Erityisen iloisia olemme, että Varsinais-Suomi on matkailun tiedolla johtamisen toimintamallin kehittämisen etujoukoissa Visit Finlandin kansallisen mallin mukaisesti, sanoo hankkeesta vastannut asiakkuuspäällikkö Anne Muurinen Turku Science Park Oy:stä.

Matkailun tiedolla johtaminen vaatii ajantasaisten tietojen keräämistä ja hyödyntämistä. Kansallisesti matkailualan avainlukujen seuranta keskittyy majoitustoiminnan avainlukuihin. Toimintamallin kehittämistyössä keskusteluissa erilaisten matkailupalveluita tarjoavien yritysten edustajien kanssa tuli ilmi, että ajantasaisempaa tietoa muiden toimialojen trendeistä kaivataan.

Syksyn työskentelyssä kartoitettiin alueella jo käytössä olevien sekä Suomessa muutoin suosittuja matkailun tiedolla johtamisen tietolähteitä ja ratkaisuja, jotka tarkastelevat matkailua eri näkökulmista, kuten alueen yleiskuvasta, liikevaihdon ja asiakasvolyymin seurannasta tai markkinointiviestinnän ja asiakaskokemuksen kautta.

Yksi kilpailulainsäädännön mukaisen tiedon keräämisen, käsittelyn ja jakamisen mahdollistava data-alusta on Pohjoismaissa ja Baltiassa toimiva ruotsalainen Benchmarking Alliance, joka on käytössä Varsinais-Suomessa mm. Turun alueen majoitusliikkeillä.

– Tiedolla johtaminen vaatii monialaisen tiimin osallistumista vuorovaikutukseen, jotta lukujen lisäksi myös hiljainen tieto siirtyy niin yritystasolla kuin alueella – data, analyysit ja dashboardit ovat tiedolla johtamisen työkaluja ja vaativat organisaation ja prosessit tuekseen sekä vuorovaikutusta ja toimenpiteitä, joiden vaikutusta seurataan mahdollisimman ajantasaisesti, muistuttaa Hanna Lak, matkailun tiedolla johtamisen asiantuntija HMMH Consulting Oy:stä.

Tiedolla johtamisen toimintamallin rakentamisen tulokset ja alustavat toimenpide-ehdotukset esitettiin Varsinais-Suomen matkailuparlamentissa 7.12.2021. Mallin kehittäminen toteutettiin yhteistyössä HMMH Consulting Oy:n, Markkinointiviestintätoimisto Briiffin ja Konvertigon kanssa Turku Science Park Oy:n tilauksesta osana TEM:n rahoittamaa Varsinais-Suomen matkailuelinkeinon kehittämishanketta. Työ matkailuliiketoiminnan kehittämiseksi jatkuu Turku Science Park Oy:ssä myös hankkeen päättymisen jälkeen mm. Kestävää nostetta matkailuun: Etelä-Suomi -projektissa.