Varsinais-Suomen logistiikka-alan tunnustukset Suomen Lauttaliikenteelle ja Harri Lorentzille

|

""
  • Suomen Lauttaliikenne Oy on panostanut sähköiseen merenkulkuun
  • Harri Lorentz on toiminut pitkään Turun Yliopiston Turun Kauppakorkeakoulun toimitusketjun johtamisen laitoksen opettajana sekä apulaisprofessorina
  • Tunnustukset jaettiin Turun kauppakamarin kevätkokouksessa

Turun kauppakamari ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ovat jakaneet tunnustusta logistiikka-alan osaajille. Varsinais-Suomen vuoden 2020 logistiikkayritykseksi valittiin Suomen Lauttaliikenne Oy. Tunnustuksen saamisen perusteena olivat muun muassa yrityksen panostukset sähköiseen merenkulkuun ja yrityksen saaristoyhteyksien korostuminen poikkeuksellisen vuoden aikana. Vuoden logistiikkatoimija -palkinnon sai puolestaan Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Harri Lorentz. Tunnustukset jaettiin Turun kauppakamarin kevätkokouksen yhteydessä 20.4.2021.

""
Mats Rosin oikealla ja Harri Lorentz vasemmalla.

Vuoden 2020 logistiikkayritykseksi on valittu yhteysalus- ja lauttaliikennettä hoitavan Suomen Lauttaliikenne Oy eli Finnferries.

– Finferries on ollut mukana kehittämässä ja pilotoimassa muun muassa sähköiseen merenkulkuun liittyvää teknologiaa, joka on muuttanut saaristoliikennettä. Yhtiö on merkittävä toimija Varsinais-Suomen huoltovarmuuden kannalta ja vuoden 2020 poikkeustilanne korosti tätä, kun kotimaan matkailun ja etätyön myötä vapaa-ajan asuntojen käyttö kasvoi, kertoo Turun kauppakamarin yhteyspäällikkö Olli Hakala.

Finferries kiittää saamastaan arvostetusta tunnustuksesta, joka osoittaa, että kehitystyötä lauttaliikenteen hyväksi arvostetaan:

– Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras vesiliikenteen yhteyspalvelun osaaja, joka nykyaikaistaa ja uudistaa kalustoaan sekä turvallisuuden parantamiseksi että ympäristön hyväksi. Suomen ensimmäisen hybridilautta Elektran käyttökokemukset ovat vajaan neljän vuoden aikana olleet erittäin hyviä ja Elektra valjasti uuden teknologian ympäristön palvelukseen, toteaa toimitusjohtaja Mats Rosin.

Vuoden logistiikkatoimija -palkinto myönnettiin apulaisprofessori Harri Lorentzille

– Lorentz on toiminut pitkään Turun Yliopiston Turun Kauppakorkeakoulun toimitusketjun johtamisen laitoksen opettajana sekä apulaisprofessorina. Hän on toiminut mm. LOGYn eri elimissä edistäen erityisesti hankinnan asemaa. Lorentz tekee aktiivisesti yhteistyötä elinkeinoelämän parissa kehittäen toimitusketjun hallinnan roolia ja ymmärrystä niin yrityksissä kuin yhteiskunnassa. Lorentz on omalla esimerkillään mm. innostanut opiskelijoita suuntautumaan uravalinnoissaan hankinnan tehtävien pariin sekä aktivoitumaan mukaan LOGY ry:n Young Professionals -konseptiin, kertovat LOGY ry:n Varsinais-Suomen alueen puheenjohtaja Sami Vesala ja alueen hallituksen jäsen Petri Hällfors valinnan perusteista.

– Tutkijalta vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja uskoa omaan tekemiseen, sillä oman työn ja sen näkyvien vaikutusten välillä on usein varsin pitkä viive, ja lisäksi vaikutusten realisoituminen on epävarmaa. Isoina haasteina itselle onkin rakentaa polkuja nuorille yliopiston kautta työelämään ja lisätä tieteen tekemisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, sanoo Lorentz saamastaan tunnustuksesta.

Turun kauppakamari ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n Varsinais-Suomen alue myöntävät vuosittain tunnustuksen vuoden logistiikkayritykselle ja -toimijalle valtakunnallisesti merkittävästä alueella toteutetusta työstä Suomen logistiikkatoimialan ja logististen palveluiden kehittämiseksi.