Siirry sisältöön

Uutiset

Uusia yrityksiä perustettiin tasaiseen tahtiin epävarmana jatkuneesta talous- ja maailmantilanteesta huolimatta

Uusia yrityksiä syntyi Uusyrityskeskusten kautta tammi-kesäkuun aikana lähes yhtä paljon kuin vertailuajankohtana vuonna 2021. Turun seudulla yrityksiä syntyi 18 prosenttia aiempaa vertailuajankohtaa enemmän ja perustamisneuvonnan asiakasmäärät nousseet jopa 38 prosenttia. Yrittäjyysinto on kuitenkin vaihdellut eri puolilla Suomea.

Uusyrityskeskusten henkilökohtaisen yritysneuvonnan avulla perustettiin tammi-kesäkuun 2022 aikana yhteensä 3 349 uutta yritystä. Tämä on vain 2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 vertailujaksolla. Neuvontatapahtumia sen sijaan oli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän.

”Luvuissa heijastunee Ukrainan sodan aiheuttama epävarma taloustilanne, joka pakottaa yritystä perustavat entistä harkitumpaan päätöksentekoon. On hienoa, että tukea on haettu Uusyrityskeskusten asiantuntijoilta aiempaa useammin”, toteaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n tuore toimitusjohtaja Piia Malmberg.

Maarit Tontti on yksi Turku Science Parkin yritysneuvojista.

Uusyrityskeskusten verkostoon kuuluvassa Turku Science Park Oy:ssä perustamisneuvonnan asiakasmäärät ovat nousseet vuoden 2021 vertailuajankohtaan nähden jopa 38 prosenttia. Turun seudulla yrityksiä syntyikin tammi-kesäkuussa 2022 18 prosenttia enemmän kuin aiempana vertailuajankohtana edellisvuonna. Puolen vuoden aikana alueelle perustettiinkin 259 yritystä.

”Olemme lisänneet uusyritysneuvonnan saavutettavuutta muun muassa verkkoajanvarauksen kautta. Lisäksi olemme tuoneet tunnetummaksi laajaa ja asiantuntevaa yritysneuvontaverkostoamme, joiden palveluihin meidän yritysneuvojiemme kautta ensimmäinen konsultaatiokäynti on yrittäjille maksuton. Verkostoon kuuluu lähes 40 eri alojen asiantuntijaa tilitoimistoista lakineuvontaan sekä tuote- ja konseptisuunnittelun asiantuntijoista digimarkkinoinnin osaajiin”, kertoo Turku Science Park Oy:n yrityspalvelujohtaja Tiia Turkki.

Yritysneuvonta tarpeellisempaa kuin koskaan

Uusyrityskeskusten tarjoama maksuton, luottamuksellinen ja puolueeton yritysneuvonta on nykyisessä maailmantilanteessa entistä tärkeämpää. Yrittäjiksi aikovat kaipaavat enemmän tietoa etenkin yritystoiminnan kannattavuuteen ja elinkelpoisuuteen liittyvissä asioissa. Tämä näkyy suoraan neuvontatapahtumien kasvaneessa määrässä per asiakas.

”Alkukesästä teettämämme vaikuttavuustutkimuksen tulokset osoittavat, että Uusyrityskeskusten neuvonta on tarpeellista. Lähes neljä viidestä (77 %) vastaajasta koki, että Uusyrityskeskuksen tarjoama apu on ollut heille merkityksellistä”, iloitsee Malmberg.

Juuri julkaistu Uusyrittäjyyskatsaus käy läpi, ketkä yrityksiä perustivat, millaisia syntyneet yritykset ovat ja mitä ilmiöitä uusyrittäjyydessä oli havaittavissa vuoden alkupuoliskolla. Alueellisia tietoja voit tarkastella liitteenä olevasta taulukosta.

Uusyrityskeskusvertailu löytyy Uusyrityskeskuksen sivuilta.