Siirry sisältöön

Uutiset

UNICOM -hanke tuo yhteen pk-yrityksiä ja kansainvälisiä huippuosaajia – yrityskumppanien haku käynnissä

Keväällä 2021 käynnistyneen UNICOM (Uniting Companies and International University Talents) -hankkeen tavoitteena on tukea varsinaissuomalaisten pk-yritysten kasvua edistämällä alueen korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien työelämäyhteyksiä. Juuri nyt käynnissä on uusien yrityskumppanien haku.

Kasvava osaajapula on haaste monessa varsinaissuomalaisessa pk-yrityksessä, ja UNICOM -hanke pyrkii osaltaan vastaamaan tähän valituilla kärkialoilla: Tech, Health ja Clean. Korkeasti koulutetut kansainväliset erityisasiantuntijat ovat korkean potentiaalin omaava, mutta työmarkkinoilla osittain pimentoon jäävä ryhmä. Luomalla konkreettisia yhteyksiä heidän sekä alueen pk-yritysten välille on mahdollista saavuttaa pitkäaikaista hyötyä eri osapuolille: yrityksille, osaajille sekä alueen korkeakouluille.

""
Kansainvälisiä osaajia tutustumassa PerkinElmerin Turun tuotantolaitokseen. Kuva: Brave Teddy.

Yrityksille hanke tarjoaa nyt ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua Turun yliopiston ja Åbo Akademin kansainvälisiin tohtorikoulutettaviin ja tutkijatohtoreihin lyhyiden yritystyöskentelyjaksojen avulla. Tohtorikoulutettavien tapauksessa yritystyöskentelyjakson kesto on 1–3 kuukautta ja tutkijatohtoreiden kohdalla enintään 6 kuukautta. Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi tutkimustyötä, kehittämistehtäviä, tuotekehitystä, raportointia ja kansainväliseen markkinointiin liittyviä tehtäviä. Paraikaa käynnissä on uusien yrityskumppanien haku.

– Hankkeen avulla pk-yritysten on mahdollista matalalla kynnyksellä rekrytoida erittäin korkean tason asiantuntemusta omaava kansainvälinen osaaja muutamaksi kuukaudeksi töihin. Oman erityisalansa tuoreimman osaamisen lisäksi kansainväliset tohtorikoulutettavat ja tutkijatohtorit tuovat yrityksiin mukanaan uudenlaisia näkökulmia, kieli- ja kulttuuriosaamista sekä kansainväliset verkostonsa. Yritysten näkökulmasta tässä piilee valtavasti potentiaalia, toteaa Turku Science Park Oy:n asiantuntija Marko Kelahaara.

Ohjelmaan mukaan lähteville yrityksille tarjoutuu lisäksi mahdollisuus hyödyntää 2000 euron kannustinrahaa osaajan palkkaamiseen ja saavuttaa positiivista näkyvyyttä UNICOM -hankkeen toteuttamien lyhyiden testimoniaalivideoiden sekä artikkelien avulla. Näissä vertaismarkkinointiin tarkoitetuissa materiaaleissa pääsevät esiin niin yrityksessä työskennellyt osaaja kuin itse yrityskin. Yritysten on mahdollista hyödyntää tuotettuja materiaaleja myös omassa markkinoinnissaan. Nämä materiaalit ja kaikki muu UNICOMiin liittyvä sisältö löytyvät hankkeen kotisivuilta osoitteesta careerinsouthwestfinland.fi/unicom.

Yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä Turku Science Park Oy:n asiantuntija Marko Kelahaaraan.

UNICOM -hanketta koordinoi Turun yliopisto ja sen osatoteuttajia ovat Turku Science Park Oy sekä Åbo Akademi. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan ajalla 01.03.2021 – 28.02.2023. Hanke on osa Kokka kohti Suomea -hankeverkostoa, joka toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.