Tutustu Turun yliopiston uusiin professoreihin – katso videoidut juhlaluennot

|

""

Turun yliopiston uudet professorit esittäytyvät ja kertovat tutkimusaiheistaan videoiduilla professoriluennoilla. Katso kahdeksan uuden professorin ja kahden työelämäprofessorin juhlaluennot.

Miksi internetissä mielipiteen ja uutisen raja hämärtyy ja keskustelut polarisoituvat? Miten uniapnean hoito on kehittynyt Suomessa? Entä millaisista molekyyleistä ruokamme koostuu? Muun muassa näistä aiheista kuullaan uusien professorien videoiduilla luennoilla.

Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan ja työelämäprofessoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla.

Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimina yleisötilaisuuksina. Koronatilanteen vuoksi ne toteutetaan toistaiseksi videoluentoina.

Uudet professorit ja luentojen aiheet:

  • Professori Veronika Laippala, digitaalinen kielentutkimus: Digitaalinen kielentutkimus avaimena digitaaliseen maailmaan
  • Professori Qiushui He, molekyylimikrobiologia: Whooping cough in Europe: Diagnosis, surveillance and vaccines
  • Professori Kaisa Linderborg, elintarvikekemia ja -kehitys: Terveelliset, kestävät ja kehittyvät elintarvikkeet
  • Professori Kirsi-Mari Kallio, laskentatoimi ja rahoitus: Suoritusmittauksen haasteet asiantuntijaorganisaatioissa
  • Professori Niina Käyhkö, maantiede: Digitaalinen paikkatieto tarkentaa käsitystämme maailman tilasta ja muutoksista
  • Professori Tarja Saaresranta, keuhkosairausoppi: Uniapneaepidemia – miten selviämme siitä?
  • Professori Keijo Mäkelä, ortopedia ja traumatologia: Laaturekistereitä hyödyntämällä tyytyväisempiä tekonivelpotilaita
  • Professori Antti Ojala, geologia: LiDAR-korkeusmallit mullistivat geologisen tutkimuksen
  • Työelämäprofessori Juha Laine, lääketaloustiede: Terveys- ja lääketaloustieteen merkitys lääketoimialalla
  • Työelämäprofessori Timo Veromaa, lääkekehitys: InFLAMES – kehittyvä, immunologian huippututkimukseen perustuva täsmälääketieteen ekosysteemi

Luennot voi kuunnella myös podcasteina. Turun yliopiston professoriluennot ovat osa tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa.

Katso professoriluentojen videot tai kuuntele luennot podcasteina: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/akateemiset-juhlat/professoriluennot-joulukuu-2021

""
Turun yliopiston uusiin professoreihin voi tutustua videoiduilla juhlaluennoilla.