Turun yliopiston professori Jukka Westermarck palkittiin merkittävällä apurahalla

|

Orionin tutkimussäätiö myönsi kaksi eritysapurahaa sekä ansiokkaasta tutkimustyöstä että julkisesti tutkimusrahoituksen puolesta puhumisesta.

Turun yliopiston professori Jukka Westermarck palkittiin 27.10. Orionin tutkimussäätiön 100 000 euron suuruisella erityisapurahalla.

Turun yliopiston professori Jukka Westermarck (kuva Satu Kemppainen).

Westermarck toimii syöpäbiologian professorina sekä tutkimusjohtajana Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella. Hän suoritti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 1996 ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1998 Turun yliopistossa.

Lääkärilehden mukaan Westermarck on ollut keskeisesti mukana kehittämässä uutta proteomiikkaan perustuvaa proteiini-interaktioiden TAP-puhdistus tutkimusmenetelmää, jolla pystytään tunnistamaan syöpäsoluista laajoja proteiinikomplekseja.

Westermarckin työryhmä on kehittänyt menestyksekkäästi eteenpäin tätä metodologiaa ja käyttänyt sitä omissa syöpäsignaloinnin tutkimuksissaan.

Tieteellisen toiminnan lisäksi Westermarck on aktiivisesti ollut vaikuttamassa tutkimusolosuhteiden parantamiseen. Hän on esimerkiksi ollut aloitteellinen Turkuun perustetun kansallisen lääkekehityskeskuksen perustamisesta edistämään yliopistoissa tehtyjen löydösten kaupallistamista.

Toinen säätiön 100 000 euron apurahan saajista oli dosentti Tiina Siikanen Helsingin yliopistosta.