Siirry sisältöön

Uutiset

Turun seutu mukana luomassa suomalaista digitalisaatiokeskittymää

  • Allied ICT Finland (AIF) yhdistää yksitoista tutkimuslaitosta, viisi kaupunkia, kymmenen liiketoimintaekosysteemiä, tuhansia tutkijoita ja yli 1200 yritystä
  • Tavoitteena on toteuttaa pysyvä T&K-investointitason nosto, jolla rakennetaan positiivisen kasvun vipu ja vastataan kiihtyvään kilpailuun
  • Turun seudun kärkialat hyötyvät myös uusista verkostotalouden malleista

Digitalisaatio tuo suuria kasvun mahdollisuuksia, mutta onnistuminen vaatii aivan uudenlaista toimintamallia. Nyt julkistettu Allied ICT Finland -teknologiakeskittymä yhdistää alustatalousmalliin monialaisen huippututkimuksen, tutkijaresurssit, yritykset ja T&K-ympäristöt.

– AIF panostaa vahvasti tutkimuksen ja tuotekehityksen arvontuottokyvyn kehittämiseen kansainvälisesti merkittäviksi liiketoimintakokonaisuuksiksi, kertoo AIF-keskittymän strategisen ohjausryhmän puheenjohtaja Henry Tirri.

Keskeisiä kärkiä ovat langattomuus, teollinen Internet, tekoäly, dronet ja robotiikka, lisätty- ja virtuaalitodellisuus, peliteknologiat, alustat, painettava elektroniikka, uudet materiaalit ja sensorit, tietoturva ja sovellusteknologiat.

– Rahoitus rakennetaan hyödyntämällä useita kotimaisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja, toimijoiden omaa pääomaa sekä kv-kumppanuuksia, toteaa AIF:n kansallisen johtoryhmän puheenjohtaja, Oulun yliopiston vararehtori Arto Maaninen.

Allied ICT Finland tukee Turun vahvaa talouskasvua

Turun seudun ennestään vahva osaaminen ICT-alalla tulee hyötymään Allied ICT Finlandista, joka mahdollistaa uusimpien verkostotalouden mallien hyödyntämisen ja tarjoaa alueen kasvuyrityksille uusia kansainvälisiä kontaktiverkostoja.

– Seudun vahva talouskasvu usealla eri toimialalla, erityisesti meri- ja valmistavassa teollisuudessa, mutta myös terveysteknologioissa ja funktionaalisissa elintarvikkeissa, saa tervetullutta lisävahvistusta kun alueemme yritykset ja tutkimuskumppanit voivat hakea tarvitsemaansa ICT-alan erikoisosaamista, toteaa Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Turun seudulla AIF tulee toimimaan kiinteänä osana Teknologiakampus Turkua, josta allekirjoitettiin kuluvan vuoden huhtikuussa yhteistyösopimus Turun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo akademin, Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian ja Turku Science Park Oy:n välillä tekniikan osaamiskeskuksen vahvistamiseksi.

– AIF verkosto laajentaa osaltaan korkeakoulujen välistä monialaista yhteistyötä, jota Turussa tehdään menestyksekkäästi myös Terveyskampus Turun avulla, toteaa Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen.

– Digitalisaation tuoma mullistus näyttäytyy vahvasti myös lääke- ja terveystieteessä, jossa ajankohtaisia asioita ovat mm. virtuaalisairaala, etämonitorointi, pelillistäminen ja robotiikka, hän jatkaa.

AIF yhdistää soveltavien alojen yritysten osaamisalueet mittavaan T&K-verkostoon

Allied ICT -toimijoiden kesken rakentuu uudenlainen toimintamalli, jossa tutkimustoimijat, kaupungit ja yritykset hyödyntävät uutta alustatalous- ja kasvuverkostomallia. Keskeisiä kasvua eteenpäin vieviä toimintaperiaatteita ovat investointien, liiketoiminnan, kumppanuuksien ja T&K-resurssien mittava yhteiskäyttö.

– Allied ICT Finland rakentuu tutkimus- ja liiketoimijajoukon yhteenliittymäksi, joka hyödyntää uusimpia verkostotalouden malleja, kertoo Allied ICT Finlandin johtaja Jaakko Sauvola.

– AIF luo perustan kansainvälisiin tuotantoihin tarvittavaksi kriittiseksi massaksi sekä tarjoaa mittavat kansainväliset kontaktiverkostot kumppaneihin ja asiakkaisiin ja rakentaa vaikuttavia hankesalkkuja.

Yhteenliittymä uusine toimintatapoineen tuo mahdollisuudet yhdistellä ja hyödyntää uusimpia teknologioita joustavasti eri liiketoiminnan alueille, sekä yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöhön. Paitsi uutta liiketoimintaa, AIF rakentaa olemassa olevan liiketoiminnan parantavia ratkaisuja.

– Luomalla uutta teknologiaa tai uusia ratkaisumalleja, voimme toteuttaa kilpailukykyisiä ratkaisuja kaikille teollisuuden aloille, toteaa Jussi Paakkari VTT:ltä.