Siirry sisältöön

Uutiset

Turun seudun vihreän siirtymän investointimahdollisuudet kartalle

Turun seudulla on tänä vuonna tehty vihreän siirtymän maankäytön mahdollisuuksista selvitystyö, jonka tavoite on vahvistaa alueen valmiusastetta ottaa vastaan vihreän siirtymän teollisia investointeja. Selvitys tukee kaksi vuotta toimineen Green Industry Parkin työtä.

Vihreän siirtymän laitosrakennuksiin investoidaan tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa Suomessa miljardeja. Investointien painopiste on läntisessä Suomessa, ja Turku sekä Turun seutu haluavat olla kiinnostava investointikohde. Kaupunkisuunnittelussa ei ole kuitenkaan vielä riittävästi varauduttu vihreän siirtymän laitosrakennusten usein tarvitsemiin valtavan laajoihin tonttialueisiin.

”Siksi Turun aloitteesta laadittiin nyt julkistettava selvitys laitosten sijoittumismahdollisuuksista Turkuun, Raisioon, Kaarinaan tai Naantaliin. On hienoa, että selvitystä laajennetaan jatkossa koskemaan myös seudun 9 muuta kuntaa”, sanoo Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Mies puku päällä esittelee kalvolla Suomen läntisen merenrannan laitoshankkeita.
Raportin tuloksia esiteltiin Turun sekä ympäryskuntien edustajille ja sidosryhmille 4.10. BioCityssä Kupittaalla. Turun Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Janne Mustonen piti alustuspuheenvuoron raportin tarpeellisuudesta Turun seudulle.

Laitosten soveltuvuutta on tutkittu yhteensä 12 eri alueelle Turussa, Raisiossa ja Kaarinassa. Tavoitteena on ollut tunnistaa kaupunkien kannalta olennaiset vihreän siirtymän tekniikat sekä keskeiset energian tuotanto- ja varastointiteknologiat, niiden vaaraetäisyydet ja maankäyttötarpeet. Tavoitteena on lisäksi auttaa alueen kuntia sijoittamaan vihreän siirtymän teknologioita alueillaan selkeyttämällä teknologioiden ominaisuuksia ja vaatimuksia sekä kuntien tarjontaa.

”Raportin sekä kaksi vuotta toimineen Green Industry Parkin työn pohjalta on tarkoitus toteuttaa kokonaisvaltainen kuvaus koko Turun seudun mahdollisuuksista vihreän siirtymän investoinneille sekä kehittää valmiuttamme tarjota potentiaalisille yritysasiakkaille sijoittumismahdollisuuksia alueelle”, avaa Turun Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Janne Mustonen.

Raision kaupunkikehitysjohtaja Samu Mattilan mukaan tutkimustulokset edesauttavat myös kaupungin tulevaa maankäytön suunnittelua sekä kaavoitusta.

”Ymmärrys siitä, mitkä reunaehdot täyttämällä uudet yritysalueet ovat soveltuvimpia vihreänkin siirtymän mukaisiin hankkeisiin, auttavat alueiden kehittämisessä merkittävästi”, Mattila miettii.

Tarkoituksemme on lopulta kattaa selvitys- ja kehitystyöllä koko seutu, jolloin meillä on tulevaisuudessa erittäin hyvä valmiusaste ottaa vastaan vihreän siirtymän teollisia investointeja kuntien yhteistyönä.

Clean Turun johtaja Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park Oy

Eri laitostyypit ovat soveltuvia monille eri alueille

Tarkasteltavina laitostyyppeinä ovat olleet muun muassa maatuuli- ja aurinkovoimapuistot, akkutehtaat, vetylaitokset ja datakeskukset. Laitostyypit eroavat vaatimuksiltaan ja työllistävyysvaikutuksiltaan, mutta monet laitostyypit sopivat joustavasti usealle alueelle. Korkean teknologian valmistava teollisuus työllistää parhaiten.

Turussa esille nousseet jatkotarkasteltavat sijaintivaihtoehdot ovat lentokentän alue, Saramäen alue, Pernon telakan alue, Pansion sataman alue, Artukaisten alue sekä Topinojan alue. Raportissa tarkastellaan kunkin alueen sijaintia ja saavutettavuutta, maakunta-, yleis- ja asemakaavatilannetta, soveltuvien alueiden pinta-aloja ja mitoitusta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien verkostojen sijoittumista, kehittämistarpeita, sekä soveltuvuutta eri laitostyyppien näkökulmasta.

Turku Science Parkin asiantuntijat jatkavat työtä

Jatkossa seudun kokonaiskuvan työstämistä jatkavat Turku Science Park Oy:n Clean-tiimin asiantuntijat Green Industry Park -projektin puitteissa. Seuraavassa aallossa on tarkoitus käydä läpi Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Rusko ja Sauvo, joista neljässä selvitys on jo aloitettu.

”Työ on saanut hyvän alun Turun, Raision ja Naantalin osalta jo Green Industry Parkin ajalta ja tämä raportti tukee nyt sitä. Tarkoituksemme on lopulta kattaa selvitys- ja kehitystyöllä koko seutu, jolloin meillä on tulevaisuudessa erittäin hyvä valmiusaste ottaa vastaan vihreän siirtymän teollisia investointeja kuntien yhteistyönä”, iloitsee Clean Turun johtaja Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy:sta.

Selvitystyön ovat toteuttaneet Gaia ja Sweco. Koko raportti on luettavissa Turun kaupungin sivuilla.