Turun seudun startupeista tehdään ensimmäistä kertaa selvitys

|

Startuptukiyhdistys laatii kevään 2023 aikana selvityksen Turun seudun startup-ekosysteemistä yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa. Muun muassa Tampereella tehtiin viime vuonna jo viides samanlainen selvitys.

Turun seudulla on alkanut ensimmäistä kertaa tehtävä laaja startup-selvitystyö, jossa kootaan yhteen tietoja alueen yritysten kasvusta, kehityksestä ja kasvutarpeista sekä arvioidaan seudun toimintaympäristöä. Tavoitteena on saada käsitys seudun startup-ekosysteemin kokonaisuudesta yrittäjien silmin.

”Voimakasta kansainvälistä kasvua tavoittelevilla startup-yrityksillä on positiivinen vaikutus alueelliseen työllisyyteen, talouteen ja osaamiseen. Innovatiivisuudellaan ja ketteryydellään startupit uudistavat toimialarakenteita ja luovat uudistumispainetta suurille yrityksille. Hyvinvoivan startup-ekosysteemin vaaliminen ja kehittäminen luovat edellytykset uusien innovaatioiden syntymiselle ja startup-yritysten menestykselle”, perustelee Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen startup-selvityksen tärkeyttä alueelle.

Kuvassa vuoden 2021 kiihdytysohjelma BusinessUpin valmentajia ja startup-tiimejä.
Turussa on vahva startup-yhteisö. Turku Science Park Oy järjestää startup-yrityksille ja tuleville sellaisille muun muassa kiihdytysohjelma BusinessUpia. Kuvassa vuoden 2021 ohjelman valmentajia ja tiimejä.

Selvityksen pohjalta julkaistaan julkinen koontiraportti Turun seudun startup-ekosysteemistä huhti-toukokuun aikana. Raporttia käytetään startup-yritysten palvelutarpeiden ja ekosysteemin nykytilan arvioimiseksi sekä heille suunnattujen palveluiden kehittämisessä.

”Asiakaslähtöisyys on tärkeä osa toimintamalliamme. Ainoa oikea tapa kehittää palveluitamme onkin saada selville seudun startup-yrittäjien tärkeimmät kehitystarpeet, joiden pohjalta pystymme tarjoamaan yrityksille parhaiten heidän kasvuaan tukevia palveluita”, sanoo Turku Science Park Oy:n yrityspalveluiden johtaja Tiia Turkki.

Selvityksen aineisto kerätään seudun startup-yrityksille suunnatun kyselyn ja puhelinkontaktien avulla. Lisäksi kyselyyn vastanneita ja luvan antaneita pyydetään raportin valmistumisen jälkeen keskustelemaan tarkemmin yritysten tarpeista ja yrityspalveluiden jatkokehittämisestä.

”Olen äärimmäisen iloinen, että Turun kaupunki pitää tärkeänä tämän selvityksen toteuttamista. Startup-ekosysteemiä päästään nyt kehittämään startup-yrittäjien palautteen perusteella. Uskon, että tämä selvitys ja sen pohjalta tehty työ myös tuo seudun startupeja lähemmäksi toisiaan ja tiivistää koko startup-yhteisöä”, Turun startup-yhteisö SparkUpin yhteisömanageri Elias Savonlahti iloitsee.

Selvityksen tilaavat Turku Science Park Oy ja Turun kaupunki, ja toimeksiannon toteuttaa Tampereen startuptukiyhdistys yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa. Raportti valmistuu huhti-toukokuun aikana.