Turkuun nousee tuhansien neliöiden puurunkoinen ja puuverhoiltu tuotantorakennus

|

""
  • Turun lentoaseman lähelle rakennettavat tuotantotilat ovat ensimmäisiä modernin puurakentamisen suurhankkeita Turun seudulla
  • Tiloihin sijoittuu korkean teknologian vientiyritys DCA Instruments Oy
  • Uudiskohteen toteutuksesta vastaa Rakennus-Salama Oy

Turun lentokentän lähelle Aerotielle nousee pääosin puurakenteinen, lähes 5000-neliöinen toimisto- ja tuotantorakennus. Rakennuttamisesta ja toteutuksesta vastaa turkulainen Rakennus-Salama ja suunnittelusta Eero Lundén Lunden Architecture Companylta. Rakennuksen tuleva käyttäjä on turkulainen korkean teknologian vientiyritys DCA Instruments Oy.

""
Aerotielle tulevan toimisto- ja tuotantorakennuksen pinta-ala on lähes 5000 neliötä. Suunnittelusta vastaa Eero Lundén Lunden Achitecture Companylta.

Uudiskohde koostuu toimisto-osasta ja tuotantohallista. Tuotantohallin kaikki kantavat rakenteet on suunniteltu puurakenteisiksi ja sen julkisivun verhoilu on Siperian lehtikuusta. Tuhatneliöisen toimisto-osan sekä pysty- että vaakarakenteet toteutetaan puurakenteisina ja julkisivuverhoiluna on pääosin lasi.

DCA Instruments Oy laajentaa toimintaansa ja yli tuplaa uudisrakennuksen myötä nykyiset toimitilansa sekä palkkaa lisää korkean teknologiaosaamisen omaavaa henkilökuntaa. Tuotanto kattaa myös korkean tason suunnittelun ja suuntautuu sataprosenttisesti vientiin.

""
DCA Instruments Oy:n uudet tilat rakennetaan lähelle Turun lentokenttää.

Puurakentamisen suurhankkeet uniikkeja

Toimitusjohtaja Jori Salamalla on runsaasti kokemusta puurakentamisen suurhankkeista. Rakennus-Salaman valmiita puukohteita ovat esimerkiksi Turun Pernoon toukokuussa 2019 valmistuneet puukerrostalot ja saman alueen päiväkoti.

Oman haasteensa puurakentamiseen tuo markkinoilla olevien vaihtoehtojen määrä.

Puurakentamisen suurhankkeissa ei ole käytettävissä yleisiä standardidetaljeja tai niin sanottua “business as usual” -mallia, kertoo Salama, ja jatkaa:

“Kaikilla toimijoilla on omat järjestelmänsä ja suunnittelun sekä toteutuksen mallit ovat edelleen osin kehitysvaiheessa. Viranomaistenkin työtä helpottaisi, jos toteutusratkaisut eivät aina olisi uniikkeja silloin, kun toimija ei aiemmin ole toiminut kyseisessä kaupungissa.”

Toisaalta kehitystyöhön ja tutkimukseen ollaan pakotettuja panostamaan, eikä sitä ole rakennusalalla Salaman mukaan koskaan tehty liikaa.

Rakennuslupa kaupungilta tuli kohtuullisessa aikataulussa, mihin rakennuttaja on tyytyväinen.

Puurakentamisen osuuden kasvattamisen tavoitteet korkealla

Puurakentaminen on Suomessa kasvussa, mutta edelleen volyymiltaan pientä. Turkulainen 44-vuotias Rakennus-Salama Oy on kokeneena julkisten rakennusten toteuttajana myös merkittävä puurakentamisen suurhankkeiden osaaja.

Suomi pyrkii lisäämään puurakentamisen osuutta melko kunnianhimoisella ohjelmalla. Ympäristöministeriön syksyllä 2020 julkaisemien tavoitteiden mukaan puurakentamisen osuuden pitäisi olla 45 % kaikesta uudisrakentamisesta jo vuonna 2025. Näihin talkoisiin tarvitaan mukaan myös yksityistä rakentamista, mistä Rakennus-Salaman uudiskohde on hyvä esimerkki.

Puurakentamisen osuuden lisäämisen tavoitteena on rakentamisen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.