Turkulainen Therapeutica Borealis saanut USPTO:n hyväksynnän patenttihakemukselleen Covid-19 -lääkkeeseen

|

""
  • Lääkeinnovaatio on nenäsumute, joka ennaltaehkäisee ja pienentää vakavan sairauden riskiä
  • Sumute estää viruksen monistumista ylähengitysteiden llimakalvolla
  • Markkinoille pääsemiseksi Therapeutica Borealis hakee kumppanikseen vakiintunutta lääkealan toimijaa

Turussa toimiva lääkeinnovaatioyhtiö Therapeutica Borealis Oy on saanut Yhdysvaltain patenttitoimiston (USPTO:n) hyväksynnän patenttihakemuksen Covid-19 lääkkeeseen ja yhtiö arvioi patentin myönnettävän toukokuussa 2021. Lääkkeen keksijät sekä Therapeutica Borealiksen perustajat ovat professori Kalervo Väänänen, dosentti Lauri Kangas ja psykologi Matti Rihko. Keksinnön ideana on nenäsumute, joka vaikuttaa kolmella tavalla nenän limakalvojen solujen toimintaan ehkäisten ja heikentäen viruksen kykyä tunkeutua elimistöön ja monistua. Näin voidaan ennaltaehkäistä sairastumista ja pienentää riskiä sairastua vakavasti. Uudessa lääkkeessä käytettävät vaikuttavat aineet (aprotiniini, hydroksiklorokiini ja ivermektiini) ovat tunnettuja ja laajalti käytössä olevia lääkkeitä, mutta tässä keksinnössä niitä käytetään uudella tavalla ja kohdennetusti ylähengitysteiden limakalvolla. Kohdennettuna tarvittava lääkemäärä voidaan pitää alhaisempana, mikä tekee hoidosta turvallisemman ja tehokkaamman.

""
Lääkeinnovaatio on nenäsumute, joka estää viruksen monistumista ylähengitysteiden limakalvolla. Kuvituskuva.

Patentin saaneen keksinnön tieteellinen perusta on estää viruksen monistumista ylähengitysteiden limakalvolla kolmella eri tavalla. Proteaasi-inhibiittoreiden avulla estetään viruksen tarttuminen solun pintaan ja pääsy nenän limakalvoa verhoaviin soluihin. Solunsisäisten happamien tilojen neutraloinnilla voidaan estää niin viruksen pääsyä ulos endosomeista kuin virusproteiinien muokkausta valmiiseen muotoon solun Golgin laitteessa. Uusi lääke on kehitetty vaikuttamaan solujen toimintaan kolmella eri tavalla, joten se tehoaa todennäköisesti myös SARS-CoV-2 eri mutaatioihin sekä muihin vaipallisiin viruksiin, jotka tarttuvat ihmiseen nenän limakalvojen kautta.

Kaikki patentin piiriin kuuluvat lääkemolekyylit on hyväksytty muiden sairauksien hoitoon, mutta systeemisesti käytettyinä eli potilaiden nieleminä pillereinä tai infuusioina lääkeainemäärät ovat korkeita ja saattavat aiheuttaa haittoja. Paikalliskäytössä, esimerkiksi nenäsumutteena, keksinnössä kuvattujen vaikuttavien aineiden pitoisuudet koko elimistössä jäävät hyvin alhaisiksi, mutta riittäviksi paikallisesti estämään viruksen kulkua ja monistumista, tehden lääkkeestä turvallisemman ja tehokkaamman.

Therapeutica Borealis Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalervo Väänänen:

– Työssä lääketieteellisten ratkaisujen löytämiseksi Covid-19 pandemian hillitsemiseen tarvitaan rokotekehityksen rinnalle lääkehoito, jota voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisevästi että sairastuneiden hoidossa. Keksintömme voi auttaa taistelussa uusia SARS-CoV-2 muunnoksia sekä muita viruksia vastaan. Tämä patentti on erittäin vahva osoitus lääkeinnovaatioyhtiö Therapeutica Borealis Oy:n kyvystä ratkoa vahvalla ja monipuolisella tieteellisellä osaamisella vaikeita ongelmia. Lääkkeen kehittäminen valmiiksi on mahdollista nopeassa aikataulussa, koska käytettävät molekyylit ovat turvallisuuden suhteen tunnettuja ja kehitystyö voidaan suunnata faasi II:n kokeisiin vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta suhteessa erilaisiin annoskokoihin ja annostelumekanismeihin.

Yhtiö arvioi, että lääkkeen tuominen markkinoille edellyttää kuitenkin vakiintuneen lääkealan toimijan resursseja ja kansainvälisen liiketoiminnan mittakaavaa. Yhtiön tavoitteena on nyt löytää rinnalleen yhteistyökumppani lääkkeen saamiseksi markkinoille.

Turku on Suomen life science -alan vahvin osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä.

– Suomen lääkeviennistä yli kaksi kolmannesta tulee Turun alueen yrityksistä. Yli 1 000 tutkijaa yli sadassa tutkimusryhmässä toimii innovaatioekosysteemi Health Turun tukirankana. Therapeutica Borealis Oy on merkittävä lisä Turun Tiedepuistossa syntyneisiin globaaleihin innovaatioihin, toteaa Turun kaupungin elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen.