Turkulainen Cadmatic ostaa italialaisen ohjelmistoyrityksen

|

Digitaalisten ja älykkäiden, 3D-pohjaisten suunnittelu- ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäjä Cadmatic on ostanut italialaisen Computer Line Associates (CLA) -yrityksen koko osakekannan ja tuoteportfolion. Kauppa tukee Cadmaticin kasvutavoitteita, vahvistaa sen markkina-asemaa prosessi- ja energiateollisuudessa ja tuo uusia ratkaisuja meriteollisuudelle ja rakennusalalle.

Yrityskauppa on osa Cadmaticin kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on kolminkertaistaa yrityksen koko tulevien vuosien aikana. Kasvustrategia tähtää vahvaan asemaan Euroopan ja Intian prosessi- ja energiateollisuudessa, globaalissa laivanrakennusteollisuudessa sekä paikallisesti kasvavassa rakennusteollisuudessa.

Computer Lines Associates (CLA) kehittää teollisuuden investointiprojektien materiaalien ja tiedon hallintaan edistyksellisiä Software as Service -pohjaisia ohjelmistoja, joita käytetään muun muassa investointiprojekteissa tarvittavien putkistomateriaalien ja teknisen projektidatan hallintaan sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. CLA:n tuotteet täydentävät Cadmaticin CAD-suunnitteluohjelmistoja ja tiedonhallintaratkaisuja, ja ne integroidaan osaksi Cadmaticin tuotetarjontaa.

”Yrityskauppa tukee erinomaisesti kasvustrategiaamme. CLA:n referenssit ovat vakuuttavia erityisesti meille tärkeiden monikansallisten kokonaistoimittajien osalta. Integroimalla CLA:n ja Cadmaticin tuoteportfoliot voimme tarjota asiakkaillemme laajempaa ohjelmistokokonaisuutta koko investoinnin elinkaarelle suunnittelusta rakentamiseen ja laitoksen operointiin. Tuotteiden ja asiakaskunnan lisäksi saamme materiaalien ja rakennusvaiheen hallintaan liittyvää tietoa ja osaamista, jota CLA:lle on vuosien varrella kertynyt”, sanoo Cadmaticin toimitusjohtaja Jukka Rantala.

CLA on jo neljäs merkittävä yritys- ja teknologiakauppa, jonka Cadmatic on viime vuosina tehnyt. Rantalan mukaan orgaaninen kasvu, korkealaatuinen tuotekehitys ja osaaminen sekä strategiset yritysostot auttavat Cadmaticia luomaan merkittävää lisäarvoa nykyisille ja uusille asiakkaille.

”Viime vuonna Process and Industry -segmenttimme kasvoi yli 30 prosenttia. Etsimme jatkuvasti yrityksiä, joista olisi strategista etua tarjoomallemme ja asiakkaillemme.”