Turkulainen Auta Yrittäjää -kampanja valittu Euroopan parhaaksi

|

""

Turkulaisen Aurajoen nuorkauppakamarin toteuttama Auta Yrittäjää -kampanja valittiin koko Euroopan parhaaksi nuorkauppakamariprojektiksi JCI Rise -kategoriassa. Kampanja palkittiin myös kotimaassa vuoden 2020 parhaana projektina Suomen Nuorkauppakamareiden A + C-alueiden aluevuosikokouksessa. Projekti syntyi vastauksena koronaviruksen synnyttämiin taloudellisiin haasteisiin, tavoitteenaan paikallisten yrittäjien ja yritysten tukeminen. Auta Yrittäjää -kampanja toi viime vuoden aikana pelkästään Turun alueen yrittäjille ja yrityksille arviolta yli 100.000 euroa sellaista liikevaihtoa, joka todennäköisesti muutoin olisi jäänyt saamatta.

– Lukuisten paikallisten yritysten toiminta seisahtui viime keväänä täysin koronaviruksen takia, ja konkreettisista vaikutuksista kärsi myös moni omista jäsenistämme. Huoli siitä, miten taloudellisesti vaikeiden aikojen yli selvitään – vai selvitäänkö ollenkaan – oli merkittävä, muistelee Samuli Tuomikoski, joka toimi viime vuonna Aurajoen nuorkauppakamarin puheenjohtajana.

""
Aurajoen Nuorkauppakamarin innokasta jäsenistöä.

Kuten muidenkin nuorkauppakamarien kohdalla, myös Aurajoen jäsenistö koostuu pitkälti paikallisista yrittäjistä ja ammatinharjoittajista.

– Emme halunneet jäädä katsomaan sivusta, vaan tehdä oman osamme kamarimme ja aktiivisina toimijoina myös yritysten ja yhteiskunnan auttamiseksi. Esitin hallituksellemme idean yrittäjien auttamiskampanjasta ja aloimme miettiä ratkaisuja vaikealle tilanteelle – lopulta idea jalostui Auta Yrittäjää -kampanjaksi, joka näki päivänvalon melko nopeasti kevään tilanteen myötä, projektin ideoija, nykyinen varapuheenjohtaja Eveliina Leino kertoo.

Kampanjan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta siitä, että koronatilanteen vaatimista rajoituksista huolimatta yhteiskuntamme tarvitsee edelleen kipeästi yritystoimintaa ja että yritysten tukeminen on turvallisuustekijät huomioon ottaen silti mahdollista. 

– On ollut upeaa seurata, miten heti syntyhetkestään lähtien projekti on yhdistänyt kamarimme jäseniä, ja kuinka voimakasta me-henkeä ja taisteluasennetta se on synnyttänyt – vaikka taistelua on kestänyt jo yli vuoden, toteaa Maria Flemmich, Aurajoen nuorkauppakamarin nykyinen puheenjohtaja. Flemmich työskentelee markkinointialalla läheisessä kontaktissa monien eri alan yritysten kanssa, ja on todistanut aitiopaikalta koronan aiheuttamia vaikeuksia yritysten arjessa. 

Nuorkauppakamarin jäsenet halusivat konkreettisesti tukea alueensa yrittäjiä

Auta Yrittäjää -kampanja mahdollisti konkreettisen avunannon lukuisille paikallisille yrittäjille, jotka viime keväänä taistelivat säilyttääkseen elinkeinonsa. Kampanja hyödynsi tehokkaasti sosiaalista mediaa, ja heti ensimmäisten viikkojen aikana kampanjan julkaisut tavoittivat kymmeniä tuhansia silmäpareja. Mukana olevia yrityksiä tuettiin mm. julkaisuilla, joissa kerrottiin yritysten tekemistä toimenpiteistä mainostaen niiden tuotteita ja palveluita, sekä esiteltiin konkreettisia keinoja auttaa hädässä olevia paikallisia yrittäjiä. Kampanjan ensimmäinen vaihe toi apua pitkälti toiselle kymmenelle pienyritykselle Varsinais-Suomen alueella. Kampanja jatkui koko vuoden pitäen sisällään lukuisia uudenlaisia hybriditapahtumia tuoden näkyvyyttä ja liiketoimintaa sellaisille yrityksille, joiden liiketoiminta oli kärsinyt laajoista tapahtuma- ja ravintola-alan suluista.

Projektin tavoitteena oli auttaa suomalaisia tasapainoilemaan yhteiskunnallisesti erittäin vaikeassa tilanteessa ja ilmapiirissä, jossa vastakkain joutuivat fyysinen turvallisuus, henkinen hyvinvointi sekä montaa koskettanut taloudellinen ahdinko. Kampanja oli ensimmäinen koronaviruksen aiheuttamaan hätään tarttunut nuorkauppakamari projekti Suomessa.