Turku Science Parkilta uusi maksuton kasvuohjelma meritoimialan pk-yrityksille

|

""
  • Uusi ohjelma tarjoaa suuntaviivoja uudelle liiketoiminnalle tai vanhan kehittämiselle
  • Touko-kesäkuussa toteutettava ohjelma vie osallistujilta työaikaa pari työpäivää
  • Maksuttoman palveluun voi hakea mukaan 16.5. saakka

Meritoimialalla toimille pienille ja keskisuurille yrityksille tarjoutuu nyt mahdollisuus osallistua Turku Science Park Oy:n järjestämään kasvuohjelmaan. Uusi kasvuohjelma täydentää isompaa Maritime Growth -ohjelmaa, jonka seuraava kierros on koronapandemian takia jouduttu siirtämään myöhemmäksi.

""
Turku Science Park Oy vahvistaa meritoimialaa sitä palvelevilla kasvupalveluilla. Kuva: Meyer Turku.

Nyt toteutettava kasvuohjelma tarjoaa meritoimialan pk-yrityksille suuntaviivoja uuden liiketoiminnan löytämiselle tai jo olemassa olevan liiketoiminnan tehostamiselle. Ohjelma käynnistyy toukokuussa ja yritysten on mahdollista hakea mukaan ohjelmaan 16.5.2021 asti. Ohjelma jatkuu kesäkuun loppuun asti ja se vaatii ohjelmaan osallistuvilta henkilöiltä työaikaa noin kahden työpäivän verran.  

– Ohjelman tarkoituksena on auttaa yritystä yhdessä sille tärkeässä teemassa. Yksi vaihtoehto on perehtyä uuteen toimialaan esimerkiksi markkinakartoituksen tai asiakashaun muodossa. Toinen teema keskittyy tuotteen tai palvelun kehittämiseen tai tuotevalikoiman laajentamiseen esimerkiksi uusien teknologioiden etsinnällä. Kolmantena vaihtoehtona on kumppaneiden etsintä omaa kyvykkyyttä laajempien toimitusten tarjoamiseksi, kertoo kasvuvalmentaja Sofia Pihlava Turku Science Park Oy:stä.

Ohjelman tarkoituksena on toimia alkusysäyksenä kehittämiselle tai markkinan laajentamiselle. Jatkokehittämiseen on mahdollista saada tukea Turku Science Park Oy:n muista palveluista. Ohjelma on osallistuville yrityksille maksuton ja se toteutetaan osana Kasvun ekosysteemit 6Aika-hanketta. 

Kiinnostuneet yritykset voivat kysyä lisätietoja ja hakea mukaan ottamalla yhteyttä suoraan Sofia Pihlavaan. Mukaan ohjelmaan valitaan kuusi yritystä.